EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA ÖĞRENME STRATEJİLERİ


THE GEOGRAPHY LEARNING STRATEGIES OF THE EDUCATION FACULTY STUDENTS


Assist. Prof. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ileride coğrafya öğretimini gerçekleştircek olan eğitim fakültesi öğrencilerinin coğrafya öğrenme stretejilerini farklı değişkenlere göre araştırmaktır.Öncelikle “coğrafya öğrenme stretejileri ölçeği” geliştirilmiştir. Coğrafya dersi için yüksek akademik başarıya sahip olan öğrencilerin, zayıf ve orta akademik başarıya sahip olan öğrencilere gore ve de coğrafya dersi için yüksek ilgi algısına sahip olan öğrencilerin, zayıf ve orta ilgi algısına sahip olan öğrencilere göre, öğrenme stratejilerini kullanma sıklıklarının anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur.Ankete katılan sosyal bilgiler ile sınıf öğretmenliği programı öğrencileri arasında, programlarına giriş puan türleri, kız ve erkek öğrenciler arasında coğrafya öğrenme stratejilerini kullanma sıklıkları açısından anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this survey is to search the learning strategies of the Education faculty students, who will teach geography, according to different varieties. First of all, the measure of geography learning strategy was developed. It was found that the students with high academic success for geography lesson. Other data of this survey is that the students with relevance perception for geography much frequently used the learning strategies comparared to the students with low and moderate relevance perception for geography. Significant differences were found in the point of frequency of using the learning strategies for geography related with the types of programme entsance point and male- female students and between university students attending deportment of elementary learning education and the students of the social sciences education and the students of the social sciences education department.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme stratejileri, coğrafya, öğrenme stratejileri anketi


KEYWORDS: learning strategies, geography, learning strategies survey

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education