İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE İLERİ YAZMA BECERİLERİ DERSİ İÇİN ÖNERİLEN MÜFREDAT


A SUGGESTED SYLLABUS FOR ADVANCED WRITING SKILLS AT ENGLISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENTS


Lecturer Dr. İsmail Fırat ALTAY


ÖZET
Bilindiği üzere yazma, dil eğitiminde önemli bir yere sahiptir. İngilizce Öğretmenliği bölümleri söz konusu olduğunda Yazma Becerileri dersi özellikle de İleri Yazma Becerileri dersi daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Fakat bu bölümler için uygun müfredatı bulmak kolay bir iş değildir. İleri Yazma Becerileri dersinin müfredatını oluşturmak için hem öğrenci hem de öğretmenlere görev düşmektedir. Her iki tarafında bu noktada katılımını sağlamak için araştırmacı, bu çalışmada veri toplamada anketler kullanmıştır. Bu anketlerden elde edilen verilerden yola çıkılarak, İleri Yazma Becerileri dersinin içeriği ve ders kitabı oluşturulmuştur. Kısacası, bu çalışma söz konusu dersin müfredatını oluşturmayı hedeflemiştir. Oluşturulan müfredatın İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.


ABSTRACT
As is known, writing is an indispensable part of language education. As far as English Language Teaching Departments are concerned, writing courses, especially Advanced Writing Skills, are taken as a course of higher importance. However, forming a syllabus for Advanced Writing Course for English Language Teaching Departments is not an easy matter. Both students and teachers need to have taken their place in forming this Advanced Writing Course syllabus. In order to have the contribution of both parties, the writer of this piece makes use of necessary data collection tool: questionnaires. By the help of them, the content is formed, and a coursebook is prepared for their use. In short, this study aims at preparing a suggested Advanced Writing Course Syllabus for English Language Teaching Departments. It is considered as a material to form a basis for language learners in English Language Teaching departments.


ANAHTAR KELİMELER: yazma, yazma becerileri, müfredat, ileri yazma becerileri, İngilizce öğretmenliği


KEYWORDS: writing, writing skills, syllabus, advanced writing skills, English language teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education