ÖĞRETME MOTİVASYONU ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK ÇALIŞMASI


VALIDATION OF THE MOTIVATION TO TEACH SCALE


Assist. Prof. Douglas F. KAUFFMAN, MSc. Meryem YILMAZ SOYLU & Assoc. Prof. Bryan DUKE


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının içsel ve dışsal öğretme motivasyonunu ölçen öz-bildirimli (kendi görüş ve ifadelerine dayalı) psikolojik bir araç geliştirip, geçerliğini kanıtlamaktır. Amerika Birle şik Devletleri’ndeki bir üniversitede Eğitim Psikolojisi dersi alan 147 lisans öğrenci bu çalışmaya katılarak 12 maddelik Öğretme Motivasyonu Ölçeği ile diğer dört ölçeği doldurmuşlardır. Öğretme Motivasyonu Ölçeği’ne uygulanan açıklayıcı faktör analizi, varyansın % 54'ünü açıklayan iki faktör çözümünü ortaya çıkarmıştır. Yapı geçerliği kanıtları a) bu faktörlerin içsel ve dışsal öğretme motivasyonunu yansıttığını, b) bu iki faktörün dikey düzlemde olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının içsel ve dışsal öğretme motivasyonunu ölçmede geçerli ve güvenilir olduğunu gösteren yeni bir motivasyon aracı için öncül kanıtları sağlamaktadır. Gelecek çalışmalar ve uygulamalar için çıkarımlar tartışılmıştır


ABSTRACT
The purpose of this study was to develop and validate a self-report psychological instrument assessing pre-service teachers’ relative intrinsic and extrinsic motivation to teach. One hundred forty seven undergraduate students taking Educational Psychology courses from a large US University participated in this study completed the 12 item MTS along with four other questionnaires. Exploratory factor analysis on the MTS revealed a two factor solution accounting for 54% of the variance. Construct validity evidences further show that a) these factors reflect intrinsic and extrinsic motivation to teach and b) the two factors seem to be orthogonal. This study provides initial evidence for a new motivation instrument that seems to be a reliable and valid measure of pre-service teachers’ intrinsic and extrinsic motivation to teach. Implications for further research and practice are also discussed.


ANAHTAR KELİMELER: İçsel motivasyon, Dışsal Motivasyon, Öz-Belirleme, Öğretme


KEYWORDS: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Self-Determination, Teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education