Öğretmen Adaylarının Rehberli Sorgulamaya Dayalı Fen Etkinlikleri Tasarlarken Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi


Investigating Difficulties That Preservice Science Teachers Encounter While Designing Guided Inquiry Activities


Yrd. Doç. Dr. Zeki BAYRAM


ÖZET
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı 2013’de “Fen Bilimleri” Dersi Öğretim Programı olarak değiştirilmiştir. Yeni programdaki en önemli yeniliklerden birisi ise araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel almış bir program olmasıdır. Programın uygulanmasında öğretmenlerin etkinlikleri araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlayarak sınıf içi ve okul dışı uygulamalar yaptırması önerilmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken yaşadıkları zorlukların ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma, sorgulamaya dayalı fen öğretimi seçmeli dersinde gerçekleştirilmiştir. 14 hafta süren derste Sorgulama temelli etkinlikler gerçekleştirilmiş, sorgulamaya dayalı uygulamaların video örnekleri öğretmen adaylarına izletilmiş ve uygulamaların sonunda adaylara rehberli sorgulamaya dayalı etkinlikler tasarlatılmıştır. Öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken yaşadıkları zorlukları tespit edebilmek için toplam 14 öğrenci ile ikili gruplar halinde yaklaşık 30 dakika süren toplam 7 mülakat yapılmıştır. Sonuç olarak öğretmen adayları; öğrencinin hazırbulunuşluğu, malzeme ve zaman gibi dışsal zorlukların yanında, rehberlik, içerik bilgisi, süreç bilgisi ve paradigma değişimi gibi içsel zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.


ABSTRACT
Science and Technology curriculum was changed in 2013 and renamed as “Natural Sciences.” One of the most important changes in the new curriculum was that it is based on inquiry learning. The new curriculum expects teachers to prepare and apply in-classroom and out-of-school applications based on inquiry approach. This study aims to describe the difficulties that teacher candidates have when they design guided inquiry based activities. This study was conducted in the Inquiry Based Science Education elective course. In a 14 week period, inquiry based activities were conducted; video examples of inquiry based applications were shown to teacher candidates and after applications they were asked to design guided inquiry based activities. A total seven of approximately 30 minute semi-structured interviews were conducted with 14 students in pairs. As a result, teacher candidates indicated that besides extrinsic difficulties, such as students’ readiness, materials, and time, they also face with intrinsic difficulties such as guidance, content knowledge, process knowledge, and paradigm change.


ANAHTAR KELİMELER: sorgulamaya dayalı fen öğretimi, rehberli sorgulama, etkinlik tasarlama


KEYWORDS: inquiry based science teaching, guided inquiry, activity design

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education