YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE BİLİŞSELLİK VE BİLİŞSEL STRATEJİLERİN KULLANIMI


LA COGNITION ET LES STRATÉGIES COGNITIVES DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES


Assist. Prof. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR


ÖZET
Yabancı dil öğrenmek oldukça uzun ve karmaşık bir süreçtir.Dil öğrenen kişi bu süreci kolaylaştırmak hızlandırmak ve başarıyla sonuçlanmasını sağlamak için bazı yabancı dil öğrenme stratejileri kullanmalıdır. Bu çalışmada, yabancı dil öğrenme stratejilerinin bir çeşidi olan bilimsel stratejilerin kullanılmasının öğrencilerin düzeylerine göre değişiklik gösterip göstermediğini ve bu stratejilerin bazılarının diğerlerine göre daha sıklıkla kullanılıpp kullanılmadığını araştırdık. Fransız Dili Eğitimi lisans programında okuyan 4 ayrı sınıftan toplam 88 öğrenci ile yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar 1, 2, 3, 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin aynı bilimsel stratejileri neredeyse aynı oranda kullandıklarını, bir başka deyişle, öğrencilerin bilgi düzeylerinin bilimsel strateji kullanımını etkilemediğini ortaya koymuştur. Buna karşılık, bazı bilimsel stratejilerin öğrencilerin çoğunluğu tarafından diğerlerinden daha çok kullanıldığını gözlemledik. Bu çalışma aracılığıyla, yabancı dil öğretmenlerinin başlıca görevlerinden birinin de öğrencilerin, çağdaş öğrenme yaklaşımlarının vazgeçilmez bir parçası olan stratejileri doğru ve etkin biçimde kullanmayı öğrenmelerini sağlamak olduğunu hatırlatmak ve vurgulamak istedik.


ABSTRACT
Learning a foreign language is a long and complicated process. A language learner should use some learning strategies to ease and fasten this process. In this study, we examined whether the use of cognitive strategies, change depending on the students’ level and whether some of these strategies are used more frequently compared to others. Results obtained from the research carried out with 88 students in total from 4 different classes in the undergraduate program of French Language Teaching reveal that those students studying in different classes use the same cognitive strategies almost at the same rate. Apart from this, we observed that some of the cognitive strategies are used more frequently than others by the majority of the students. Through this study, we aimed to remind that one of the main tasks of foreign language teachers is to enable the students to use the strategies that are an indispensable part of modern learning approaches.


ANAHTAR KELİMELER: bilişsel yaklaşım yabancı dil öğrenme yabancı dil öğrenme stratejileri bağımsız öğrenme öğrenmeyi öğrenmek


KEYWORDS: cognitif approach, language learning strategies, autonomy, learning to learn.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education