YABANCI DİL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL ÖGELERİN YERİ


THE PLACE OF CULTURAL ITEMS IN THE BOOKS TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Yrd. Doç. Dr. Gülden TÜM & Öğrt. Özlem Sarkmaz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ders kitapları arasında en çok kullanılan TÖMER Yeni Hitit kitaplarının dil ve kültür kavramlarının birlikte öğretildiğinde daha kalıcı olması gerçeğinden yola çıkarak kültürel ögeleri ne ölçüde içerdiğinin incelenmesidir. YENİ HİTİT 1, 2 ve 3 Kitaplarıındaki okuma metinlerinin taraması yapılmıştır. Veriler kültürel ögelerin üniteler arasında dengeli dağılmadığını göstermektedir.


ABSTRACT
The purpose of the study is to take into consideration of the use of cultural items in the Turkish language Teaching books titled YENİ HİTİT, the mostly common used ones in the field. In order to reach the data, all the texts in these books are analyzed and the results show that the cultural items are not distributed equally throughout the units in the books.


ANAHTAR KELİMELER: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ders kitapları, kültürel ögeler


KEYWORDS: Turkish, communication, television, programs, commercials.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education