EĞİTİME YÖNELİK İNANÇLARIN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARA ETKİSİ


EFFECTS OF EDUCATIONAL BELIEFS ON ATTITUDES TOWARDS USING COMPUTER TECHNOLOGIES


Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ve bilgisayar-internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 270 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının eğitimle ilgili inançları ile bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve internet arasındaki potansiyel ilişki analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile bilgisayara ve internet kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluşçu eğitim alt boyutları ile öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik tutumları ile ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluşçu eğitim alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study, aiming to determine the relationship between pre-service teachers’ beliefs about education and their attitudes towards utilizing computers and internet, is a descriptive study in scanning model. The sampling of the study consisted of 270 pre-service teachers. The potential relationship between the beliefs of pre-service teachers about education and their attitudes towards using computers and internet was analyzed and the results were evaluated. The study concluded that there are positive significant relationships between pre-service teachers’ beliefs about education and their attitudes towards using internet and computers. It was found that there are positive significant relations also between the progressivism, reconstructionism and existentialism sub-dimensions of the scale of beliefs about education and their attitudes towards computers. Additionally, the attitudes of pre-service teachers towards using internet and the progressivism, reconstructionism and existentialism sub-dimensions of the scale of beliefs about education were found to have positive significant relationships.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim inançları, internet kullanımı, bilgisayar kullanımı.


KEYWORDS: educational beliefs, internet utilization, computer utilization.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education