Yükseköğretim Kurulu 2018-Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın Özerk Öğretmen Yetiştirme Elverişliliği: Bir Karma Yöntem Araştırması


Autonomus Teacher Training Eligibility of the Council of Higher Education’s 2018 Turkish Language Teaching Undergraduate Program: A Mixed Method Research


Mehmet Ali BAHAR


ÖZET
Öğretmen özerkliğinin kısıtlayıcıları alanyazında sıklıkla ele alınmaktadır. Ancak öğretmen eğitiminin bu konudaki yükümlülükleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak gerçekleştirilen bu araştırmada merkezî Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğretmen özerkliğini geliştirme yeterliliği incelenmiştir. Karma yöntem yakınsayan koşut desene göre gerçekleştirilen bu araştırmada, merkezi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nın öğretmen özerkliğini geliştirme açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Araştırma Türkçe öğretmenliği lisans programlarında öğretmen özerkliğinin geliştirilmesine yönelik içerik oluşturmanın önemini vurgulamakta ve olanaklarına işaret etmektedir.


ABSTRACT
Restrictors of teacher autonomy are frequently investigated in literature. Yet, the obligations of teacher training on this issue have not been sufficiently emphasized. In this study based on this deficiency, the adequacy of the central Turkish Language Education Undergraduate Program to develop teacher autonomy was examined. According to the findings obtained from this study, conducted according to the convergent parallel mixed-method, it was observed that the central Turkish Language Education Undergraduate Program was insufficient in terms of improving teacher autonomy. The research point to the importance and possibilities of developing teacher autonomy in new Turkish language education undergraduate programs.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen özerkliği, öğretmen özerkliği yeterlilikleri, merkezî Türkçe öğretmenliği lisans programı


KEYWORDS: Teacher autonomy, Teacher autonomy competencies, central Turkish language teacher education undergraduate program


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education