İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İLERİ DÜZEYDEKİ ÖĞRENCİLERİN TELAFFUZ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ


AN INVESTIGATION OF PRONUNCIATION LEARNING STRATEGIES OF ADVANCED EFL LEARNERS


Yrd. Doç. Dr. Murat HİŞMANOĞLU


ÖZET
Bu çalışma İngilizce Öğretmenliği Bölümündeki İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen ileri düzeydeki öğrencilerin İngilizce telaffuzu öğrenmek ya da geliştirmek için kullandıkları strateji türlerini incelemeyi ve başarılı öğrencilerin telaffuz stratejileri ile başarısız öğrencilerin telaffuz stratejileri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını bulmayı amaçlamaktadır. Telaffuz öğrenme stratejileri üzerine yapılmış araştırmalara değindikten sonra, çalışma telaffuz öğrenme stratejisi kavramını tanımlamakta, farklı araştırmacıların telaffuz öğrenme stratejilerini nasıl betimlediklerini sunmakta ve bir araştırmanın sonuçlarını sergilemektedir.


ABSTRACT
This paper aims at investigating the kinds of strategies deployed by advanced EFL learners at English Language Teaching Department to learn or improve English pronunciation and revealing whether there are any significant differences between the strategies of successful pronunciation learners and those of unsuccessful pronunciation learners. After reviewing the studies done on pronunciation learning strategies, it defines the concept of a pronunciation learning strategy, presents how several researchers identify pronunciation learning strategies, and displays the results of a research study.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler, telaffuz öğrenimi, telaffuz öğrenme stratejileri


KEYWORDS: EFL learners, pronunciation learning, pronunciation learning strategies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education