REAL-TIME ASSESSMENT OF PROBLEM-SOLVING OF PHYSICS STUDENTS USING COMPUTER-BASED TECHNOLOGY


REAL-TIME ASSESSMENT OF PROBLEM-SOLVING OF PHYSICS STUDENTS USING COMPUTER-BASED TECHNOLOGY


Dr. Tolga GÖK


ÖZET
Bu çalışmada, öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin InkSurvey yazılımlı Tablet bilgisayardan oluşan interaktif ortamdaki değişimi verilmektedir. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla, eğitimciye problem çözme stratejileri uygulayan sınıfı gerçek zamanlı olarak değerlendirmesine olanak sağlayan Tablet bilgisayar/InkSurvey interaktif teknolojisi kullanılmıştır. Yöntem, problem çözme stratejileri ölçeği ve İleri Elektrik ve Manyetizma dersinde görülen onbir konunun her biri için yapılan kısa sınavlar ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin problem çözme stratejilerini dönemin sonuna doğru sıklıkla kullandıklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The change in students’ problem solving ability in upper-level course through the application of a technological interactive environment-Tablet PC running InkSurvey- was investigated in present study. Tablet PC/InkSurvey interactive technology allowing the instructor to receive real-time formative assessment as the class works through the problem solving strategies was used to improve students` problem solving skills. The method was evaluated by developed problem solving strategies survey as well as quizzes after each chapter of eleven chapters for Advanced Electricity and Magnetism course. Results indicated that the students were used to apply problem solving strategies frequently by the end of the semester.


ANAHTAR KELİMELER: InkSurvey; problem çözme strateji basamakları; tablet bilgisayar


KEYWORDS: InkSurvey; problem solving strategy steps; tablet pc

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education