BİR GRUP İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNDE BİLGİSAYARA YÖNELİK BAĞIMLILIK EĞİLİMİ DEĞERLENDİRMESİ


EVALUATION OF COMPUTER ADDICTION TENDENCIES IN A GROUP OF PRIMARY STUDENTS


Doç. Dr. Filiz BİLGE


ÖZET
Bu araştırmada ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimleri incelenmiştir. Çalışma grubunu K.K.T.C.’de öğrenim gören 121 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilere Bilgisayara Yönelik Bağımlılık Eğilimi Ölçeği ve bilgi formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilgisayara yönelik bağımlılık eğilimlerinin endişe verici düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bağımlılık eğiliminin cinsiyet ve kendi odasında bilgisayar olup olmadığına göre değişmediği, bilgisayar kullanım süresi açısından ise iki ve üç saat kullananların bir saat kullananlara göre daha eğilimli olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
In this study primary students at 5th grades are subjected computer addiction tendencies. The study group consists of 121 students attending a private school which is stated in K.K.T.C. The Scale of Computer Addiction Tendencies and information form have been used. The findings showed that 5th graders’ computer addiction tendencies were not at an alarming level. According to the results of the study, no difference existed between groups in comparisons made concerning gender and having computer in own bedroom. On the other hand, concerning the time spent using a computer, a meaningful difference existed between those who used it for an hour and those who used it for 2 or 3 hours.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı, ilköğretim öğrencileri


KEYWORDS: computer addiction, internet addiction, primary students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education