ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA YOLUNDA İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINA VE KENDİLERİNE İLİŞKİN ALGI DURUMLARI


PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS’ PERCEPTION ON THEIR SCHOOLS AND THEMSELVES ON THE WAY OF BEING A LEARNING ORGANIZATION


Köksal BANOĞLU & Yrd.Doç.Dr. Sevinç PEKER


ÖZET
Bu araştırma, okul yöneticilerinin algılarına bağlı olarak okulların öğrenen örgüt olma düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla tarama modeline dayanan betimsel bir araştırma yapılarak, Kağıthane ilçesindeki ilköğretim okullarının tamamına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin algılarının öğrenen örgütün beş disiplininin her biri açısından “genellikle” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Kadın yöneticilerin algılarının paylaşılan vizyon disiplini açısından erkek yöneticilerden daha yüksek olduğu; 20-35 yaş arası yönetici algılarının sistem düşüncesi disiplini açısından kendilerinden yaşlı yöneticilere kıyasla daha düşük olduğu; müdür yardımcılarının sistem düşüncesi disiplini açısından müdürlerden daha düşük algıya sahip olduğu; yöneticilik eğitimi almış olan yöneticilerin tüm öğrenen örgüt disiplinleri açısından, yöneticilik eğitimi almayan yöneticilerden daha yüksek algıya sahip olduğu; takım çalışmasına katılan yöneticilerin algılarının, kişisel hakimiyet ve takım halinde öğrenme disiplinleri açısından takım çalışmasına katılmayan yöneticilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The main goal of this research is to determine the level of learning organization specifications presented on primary schools by means of participants that present all schools in Kağıthane district. The study revealed that the primary school principals have “usually” level perception in terms of each learning organization discipline. Besides, it was observed that the perception of female school principals is higher than male ones in terms of shared vision discipline; the perception of school principals aged between 20-35 is lower than the older ones in terns of system thinking discipline; the perception of assistant school principals is lower than school principals in terms of system thinking discipline; the perception of school principals having taken course on management is higher than other ones in terms of all five learning organization disciplines; the perception of school principals having participated in team working is higher than other ones in terms of personal mastery and team learning disciplines.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenen örgüt, öğrenen okul, örgütsel öğrenme, beşinci disiplin, okul yönetici algısı.


KEYWORDS: learning organization, learning school, organizational learning, fifth discipline, principal’s perception.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education