EVALUATION OF LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES COURSE BOOKS IN TERM OF SOCIETAL SEXUALITY


SOSYAL BİLGİLER VE HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Assist. Prof.Dr. Necdet AYKAÇ


ÖZET
Bu araştırma, İlköğretim Hayat Bilgisi (1,2,3 Sınıf) ve Sosyal Bilgiler (4,5,6,7 Sınıf) ders ve öğretmen kılavuz kitaplarını toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler (4,5,6,7 Sınıf) ders ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki, fotoğraf, resim ve metinleri içerik analizine dayalı olarak incelemeye çalışan betimsel nitelikte taşımaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile hazırlanmadığına, resim, fotoğraf ve ifadelerde önemli oranda cinsiyet ayrımcılığını gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıf kitapları hariç ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının tamamında erkek resimlerine kadın resimlerinden daha fazla yer verildiği, erkeklerden farklı olarak kadınların temizlik ve ev işleri yaparken resmedildiği, erkeklerin daha çok spor etkinliklerinde gösterildiği, kadınların ise resim ve el sanatları etkinliklerinde gösterildiği görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims to evaluate primary school Life Sciences (1st, 2nd, and 3rd grades) and Social Sciences (4th, 5th, and 6th grades) course books in terms of gender discrimination. This study is a descriptive study aiming to evaluate the primary school Life Sciences (1st, 2nd, 3rd grades) and Social Sciences (4th, 5th, and 6th grades) course books recommended by the Ministry of National Education in terms of the indicators of gender discrimination in photographs, pictures and texts in the course books. For evaluation, content analysis was used .In light of the findings of the study, it can be claimed that the Life Sciences and Social Sciences course books are not prepared with sensitivities towards gender discrimination and there are many indicators of gender discrimination in the photographs, pictures and texts in the books. The findings show that more male pictures than female pictures are included in the books and the women are usually depicted while doing house chores or cooking, they are also presented while doing activities such as doing handy crafts or painting pictures. The women are mostly shown in some certain professions such as doctors, teachers, or nurses. On the other hand, men are presented in more various professions such as doctor, engineer, fire fighter, civil servants, soldier, and police officers. In the course books, scientists are chosen among the men and while pioneers in fields such as art, politics, sports etc. are presented, usually males are preferred and managerial positions are mostly occupied by men.


ANAHTAR KELİMELER: Toplumsal cinsiyet, ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı.


KEYWORDS: Societal sexuality, course books, sex discrimination

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education