5-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMETİKTEN CEBİRE GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


EXAMINATION OF THE 5th – 8th GRADE STUDENTS’ TRANSITION PROCESS FROM ARITHMETIC TO ALGEBRA WITH REGARD PROBLEM SOLVING


Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKKAN, Prof. Dr. Adnan BAKİ & Yrd. Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU


ÖZET
Aritmetikten cebire geçiş sürecinde farklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm stratejilerini kullanma becerilerinin öğrencilere kazandırılması, öğrencilerin ilköğretimin ikinci kademesi ile birlikte soyutlaşan matematiği kavrayabilmelerine ve cebirsel düşünmelerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de yeniden yapılandırılan ilköğretim matematik öğretimi programında öğrencilerin farklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm süreçlerinin aritmetikten cebire geçiş süreci açısından irdelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı; 5-8. sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreci boyunca problem çözme süreçlerindeki farklılaşmaları değişim ve gelişim açısından incelemek ve karşılaştırmaktır. Gelişimci araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışma, Trabzon ilindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 24 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları literatür desteğiyle hazırlanan aritmetik-sözel ve cebirsel-simgesel problemlerdir. Elde edilen veriler, aritmetik, cebir-öncesi ve cebirle ilgili özellikleri içeren karakterizasyon tablolarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin öğrenim seviyesi arttıkça aritmetik çözümlerden cebirsel çözümlere olan geçiş olumlu yönde değişmek ve gelişmekle birlikte, bu değişim ve gelişim çok az olmuş, farklı öğrenim seviyelerindeki öğrenciler genel olarak aritmetik çözümleri kullanmışlardır.


ABSTRACT
The different grade students’ problem solving process takes an important place in the primary school mathematics curriculum mathematics is getting abstract in the second level of primary school. So it is important to examine the different problem solving strategies of students in through transition from arithmetic to algebra according to the new primary school mathematics curriculum in Turkey. So the aim of this study is to investigate the development and the change of problem solving processes on transition process from arithmetic to algebra about 5-8 grade students. The study is conducted by development research methodology at a primary school in Trabzon with the participation of 24 students. The data gathering tools are problems in arithmetic-verbal and algebraic-iconic forms which are developed by the literature support. The data gathered from students are analyzed through the characterization tables which includes arithmetic, pre-algebraic and algebraic characteristics. As a result, by the increase of the students’ grades their solutions changed and improved from arithmetic to algebraic, but this change was very little. As well as the different grade students generally used arithmetic solutions for given two problems, only a few students used algebraic and pre-algebraic solutions.


ANAHTAR KELİMELER: aritmetikten cebire geçiş, problem çözme, stratejiler, 5-8.sınıf


KEYWORDS: transition from arithmetic to algebra, problem solving, strategies, 5-8.grade

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education