Dil Okulu ve Cinsiyetin İran İngilizcesi Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi


On the Impact of Language School and Gender on the Iranian English Teachers' Job Satisfaction


Masoumeh Seyyed REZAI & Mehdi SARKHOSH


ÖZET
Bu çalışma, dil okulu türünün (devlet okulu ve özel okul) ve cinsiyetin İngilizce öğretmenlerinin İran topluluğu içindeki iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bundan dolayı, 198 İngilizce öğretmeninden bir örnek, Spector’un İş Memnuniyeti Anketine cevap vererek ve takip görüşmelerine katılarak iş tatmini hakkındaki tutumlarını yansıtıyordu. Bulgular, dil okulu türünün ve cinsiyetin, İranlı İngilizce öğretmenleri arasında önemli ölçüde farklı iş tatmini düzeylerine katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmanın nitel aşaması olan takip görüşmeler, öğretmenlerin anketlerdeki soruların belirli bir şekilde cevaplama nedenlerini incelenmiştir ve araştırmacıların fenomen hakkındaki anlayışlarını zenginleştirmeye yardımcı olmuştur.


ABSTRACT
The present study investigated the influence of type of language school (public vs. private) and gender on English teachers' job satisfaction within the Iranian community. A sample of 198 English teachers reflected their attitudes toward their sense of job satisfaction by responding to Spector's Job Satisfaction Survey and taking part in the follow-up interviews. The findings revealed that type of language school and gender both contributed to significantly different levels of job satisfaction among Iranian English teachers. The follow-up interviews, as the qualitative phase of the study helped enrich the researchers’ understanding regarding the phenomenon under investigation by discussing in detail the reasons and explanations provided by the teachers as to why they responded to survey items in the questionnaires in certain ways.


ANAHTAR KELİMELER: iş tatmini, İngilizce öğretmeni, cinsiyet, devlet okulu, özel okul


KEYWORDS: job satisfaction, English teacher, gender, public school, private school


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education