TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN BELARUSLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDE YAPTIKLARI HATALARIN NEDENLERİ


REASONS FOR ERRORS DONE BY BELARUSIAN LEARNERS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Assist. Prof. Dr. Gülden TÜM


ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son zamanlarda büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle, dilleri birbirinden farklılık gösteren toplumlarda (Belarus/Rus) dil kullanıcılarının Türk dilini öğrenirken hata yapmaları da normal olarak karşılanabilir. Hata yapmak gerek ana gerekse erek dilde doğal bir sonuç olmasına rağmen, bu çalışmada, Belaruslu öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken yaptıkları hataların nedenleri, en çok nerede hata yaptıkları ve bu hataların nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili araştırma yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.


ABSTRACT
Teaching Turkish as a Foreign Language (TFL) has gained importance recently and several studies are carried out in this field. Especially, learners of linguistically different communities (Byelorussian/Russian) are observed to make errors while learning Turkish. If making errors is an integral outcome in learning a TFL, then to what extent is it true for Byelorussian learners to do errors while producing Turkish sentences? What are the specific areas Byelorussian learners do errors? What are the reasons for doing errors in Turkish? What are solutions to cope with linguistic problems while learning TFL? This study investigates the answers of these questions and makes suggestions for TFL learners.


ANAHTAR KELİMELER: Teaching Turkish as a foreign language, different language families, error done by foreign learners


KEYWORDS: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, farklı dil aileleri, yabancı öğrencilerin yaptıkları hatalar

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education