BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVRİM ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ


PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE REGARDING TEACHING EVOLUTION


Prof. Dr. Ceren TEKKAYA & Öğr. Gör. Dilek Sultan KILIÇ


ÖZET
Çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının evrim konusunu öğretmeye ilişkin pedagojik alan bilgileri, evrim öğretimine yönelik tutum, niyet ve kaygıları ile bilimin doğası hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Yedi biyoloji öğretmen adayından oluşan bu araştırmanın yöntemi örnek olaydır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Bulgular adaylarının ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin anlama güçlükleri ve öğretim stratejileri hakkında genel bilgileri olmasına rağmen, müfredat bilgilerinin yetersiz olduğunu ve evrimin öğretimi ile ilgili çeşitli kaygılar taşıdığını ortaya koymuştur. Evrim ve bilimin doğası konularında kavram yanılgıları olduğu saptanan adayların evrim öğretime yönelik olumlu tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, biyoloji öğretmen adaylarının evrim konusunu öğretmeye ilişkin pedagojik alan bilgileri ile bilimin doğası hakkındaki görüşlerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.


ABSTRACT
This case study attempted to investigate senior pre-service biology teachers’ pedagogical content knowledge, concerns, attitudes, and intensions related to teaching evolution in high school biology classes. Beside, their NOS understandings were explored. Data collected from seven senior pre-service biology teachers through individual semi-structured interviews. Participants although found to be fairly knowledgeable about students’ difficulties, and had general ideas about measurement and evaluation techniques and instructional strategies, were unaware of the place of evolution in biology curricula and lacked necessary knowledge related to evolution and nature of science. Moreover, they seemed to harbor some doubt about their PCK necessary to teach evolution effectively and shared several concerns regarding teaching of this topic in their future biology classes. This study has some important implications for pre-service teacher preparation


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji öğretmen adayları, bilimin doğası, evrim, pedagojik alan bilgisi, pedagojik alan kaygısı.


KEYWORDS: Pre-service biology teachers, nature of science, evolution, pedagogical content knowledge, pedagogical content concerns.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education