Lisans Eğitiminde Akran Araştırma Danışmanlığı Deneyimi: Nitel Bir Durum Çalışması


Capturing Peer Research Mentoring Experience in Undergraduate Education: A Qualitative Case Study


İclal CAN, Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ, Yeşim ÇAPA AYDIN & Muhammet COŞKUN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, lisans düzeyinde verilen Araştırma Yöntemleri dersinde uygulanan Akran Araştırma Danışmanlığı Programı’nda (AADP) okul rehber öğretmen adaylarının akran araştırma danışmanlığı deneyiminin incelenmesidir. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uluslararası bir üniversitede yürütülen Araştırma Yöntemleri dersini tamamlamış olan 10 okul rehber öğretmen adayı akran araştırma danışmanı olarak belirlenmiştir. Akran araştırma danışmanları, dersi almakta olan okul rehber öğretmen adayları ile eşleştirilmiştir. İlgili eğitim modülünün tamamlayan akran araştırma danışmanları, , akranlarına etkili bir araştırma önerisi yazma konusunda rehberlik etmişlerdir. 10 akran araştırma danışmanı ve 9 danışandan nitel anketler aracılığıyla veri elde edilmiştir. Veri, NVivo 11 Plus kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları, akran danışmanlığı sürecinin, akran danışmanlarının, ilk elden araştırma danışmanlığı deneyimi elde etmelerine katkı sağladığını; araştırma yürütme konusundaki bilgi ve becerilerini güncellediğini; araştırma öz-yeterliklerini ve ilgilerini arttırdığını ve iletişim becerilerini geliştirdiğini ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study was to capture peer research mentoring experience of pre-service school counselors who were involved in a Peer Research Mentoring Program (PRMP) deployed at an undergraduate level Research Methods course. We used a qualitative case study, and employed maximum variation sampling to recruit 10 pre-service school counselors who had completed the Research Methods course at an international university in Northern Cyprus as peer research mentors. We paired up the research mentors with pre-service school counselors who were enrolled in the course. Upon completion of a training module, peer research mentors guided their peers in developing an effective research proposal. We collected data through qualitative surveys from 10 peer research mentors and 9 mentees. Data were content analyzed using NVivo 11 Plus. The results indicated that peer research mentoring process enabled the research mentors to gain first-hand research mentoring experience; updated their knowledge and skills regarding conducting research; increased their research self-efficacy and research interests, and improved their communication skills.


ANAHTAR KELİMELER: Akran araştırma danışmanlığı, akran danışmanlığı deneyimi, lisans düzeyi araştırma yöntemleri dersi, durum çalışması.


KEYWORDS: Peer research mentoring, peer mentoring experience, undergraduate level research methods course, case study.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education