Türk üniversitelerinde örgüt kültürü tipinin belirlenmesinde Rekabetçi Değerler Modelinin Kullanılması


Using Competing Values Framework to identify the organizational culture types in Turkish universities


Aysun CALISKAN & Chang ZHU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı Rekabetçi Değerler Modeli (RDM) kullanılarak Türk üniversitelerinin örgüt kültürü tipinin belirlenmesidir. Bu modelde klan, yenilikçi, market ve hiyerarşi kültür tiplerine bağlı olarak baskın örgüt kültürü tipi incelenir ve örgüt kültüründe yapılabilecek değişiklikler belirlenir. Bu çalışmada, dört farklı devlet üniversitesinden 21 akademik personelle görüşme yapılmıştır. Görüşme soruları, RDM'ye bağlı olarak oluşturulan Örgüt Kültürü Belirleme Ölçeği'ndeki sorularlarla aynıdır veya benzerlik göstermektedir. Bu model sayesinde çalışmaya yeni bir boyut eklenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türk üniversitelerindeki baskın örgüt kültürü tipi hiyerarşidir. Bunu market kültürü izlemektedir. Hiyerarşi ve market kültürünün özellikleri birlikte değerlendirildiğinde devlet üniversitelerindeki genel kültürel yapının yenilikçi bir ortamın olduğu organik süreçler yerine kontrollü yapının hakim olduğu mekanik süreçleri yansıttığı söylenebilir.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to investigate the current organizational type of Turkish universities using Competing Values Framework (CVF). This framework assesses the dominant organizational culture based on four culture types: Clan, adhocracy, market and hierarchy and identifies what needs to change in an organization’s culture. In the present study, semi-structured interviews were administered to 21 university academic staff members from four public universities. Interview questions were similar or the same with the ones in the instrument, OCAI developed based on the CVF. This method enabled us to gain a greater insight and created a new content dimension. The results show that the dominant organizational culture type is hierarchy followed by market culture. When the common aspects of hierarchy and market cultures are evaluated, it is concluded that the general cultural structure of state universities reflects the mechanical processes with a controlled structure rather than organic processes with an innovative environment.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt Kültürü, Rekabetçi Değerler Modeli, Örgütsel Değişim, Türk Üniversiteleri, Akademik Personel


KEYWORDS: Organizational Culture, Competing Values Framework, Organizational Change, Turkish Universities, Academic Staff Members


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education