KKTC LİSELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ


ORGANIZATIONAL CULTURE AT HIGH SCHOOLS IN TRNC: A COMPARATIVE CASE STUDY


Assoc. Prof. Dr. Fatoş SİLMAN, PhD İçim Özenli ÖZMATYATLI, Prof. Dr. Cem BİROL & Prof. Dr. Mehmet Ç


ÖZET
Bu çalışmada, KKTC’deki okulların örgüt kültürünü anlamak için iki okul seçilerek imgeler, fiziki çevre, değerler, normlar, törenler, baskın dil, efsaneler ve ödül sistemleri gibi faktörleri kullanarak karşılaştırma yapılmıştır. Bilgi toplamak için katılımcı mülakatları, gözlemler ve yazılı kaynaklar incelenmiştir. Bulgular gençlerin milli değerlerini kaybetmeye yüz tutmuş olmalarına rağmen devletin gençlere ritüel ve törenlerle milli değerlerin önemini aşılamaya çalıştığı göstermektedir. İki okulunda örgüt kültüründe gittikçe ileri adımlar atılsa da, katılımcılara göre, genç nesil geleneksel değerleri önemli görmediğinden, bu değerleri kaybetme riskini taşıdıkları ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study was conducted to compare the organizational culture in two TRNC schools by using influencing factors of metaphors, physical environment, values, norms, rituals, language, legends and reward systems. To obtain data, a triangulation of participant interviews, observations and written sources were used. Results appear to display that the youth are losing their ties to their national values whereas the State tries imbue students with the importance of national values through rituals and ceremonies at schools. While the organizational culture of both schools is becoming more progressive, according to the participants, younger generations may be in danger of losing some of intrinsic, traditional values since students might not consider them important anymore.


ANAHTAR KELİMELER: Örgüt kültürü, Kültürel faktörler, Liseler


KEYWORDS: Organisational culture, Cultural factors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education