ABD'de Ogrenim Goren Turk Ogrencilerin Motivasyon Kaynaklari ve Ulkeye Donusleri


The Role of Motivational Orientations and Returning Home Country: Turkish International Graduate Students in the U.S.


Cebrail KARAYIGIT & Matthew JOSEPH


ÖZET
Bu çalışmada Türk uluslararası lisansüstü öğrencilerinin motivasyonlarıyla Amerikalı lisansüstü öğrencilerinin motivasyonları karşılaştırıldı. Ayrıca Türk uluslararası yüksek lisans öğrencilerinin çeşitli motivasyonlarının kendi ülkelerine dönüş kararlarındaki rolü incelenmiştir. Araştırma verileri internet anketi yöntemi ile Amerikan Üniversitelerindeki 167 lisansüstü öğrencisinden toplandı. Verilerin toplanmasında; yaygın olarak kullanılan Akademik Motivasyon Ölçeği ve Başarı Yönelimi Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Verilerin analizi için; t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular Türk lisans üstü öğrencilerinin daha az sıklıkta içsel motivasyon ve performans-yaklaşım motivasyonu yaşadıklarını ve ülkeye geri dönme konusundaki kararsızlığın performans-kaçınma motivasyonu ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.


ABSTRACT
This study investigated Turkish international graduate students’ motivational orientations to continue their education in relation to U.S. domestic graduate students and the role of motivational orientations in their decision to return to their home country. Data were collected via online surveys with graduate students in U.S. universities (n = 167). The Academic Motivation Scale (AMS, Vallerand at al., 1992) and Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ- R, Elliot & Murayama, 2008), which are commonly used measures of motivation, were used in this study. In the analysis of the data, independent sample t-tests and one-way ANOVAs were performed. Findings revealed that Turkish graduate students less frequently experience intrinsic motivation and performance-approach motivation, and being undecided about returning to one’s home country is associated with increased levels of performance-avoidance motivation.


ANAHTAR KELİMELER: N/A


KEYWORDS: motivation, Turkish graduate students, U.S. domestic students, intrinsic/extrinsic motivation, approach/avoidance motivation


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education