TÜRK İŞ DÜNYASININ YABANCI DİL TALEBİ


FOREIGN LANGUAGE DEMAND OF TURKISH BUSINESS WORLD


Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
İş dünyasının giderek küreselleşmesi, şirketlerin hizmet ya da ticari malı pazarlayabilmek ve satabilmek için müşterileriyle iletişimi zorunlu hale getirmiştir. Küresel pazar talep ve ürün çeşitliliğini artırırken iletişim stratejileri geliştirmek zorunda kalmaktadır. İşe başvuran adaylardan yabancı dil bilgisi yönünde beklentiler bu nedenle artmıştır. Son yıllarda şirketler iş arayanlara stajlar ve kariyer günleri ile ulaşabilmektedir, ancak eskiden olduğu gibi gazetelerde ve özellikle günümüzde internet sitelerinde yayınlanan ilanlar eleman temininde halen oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışmada da, Türkiye'nin en büyük aday veritabanına sahip İnsan Kaynakları sitesi “kariyer.net” web sitesine 04.10.2010 ve 13.10.2010 tarihleri arasında verilen iş ilanları değerlendirilmiştir. En çok iş ilanı veren 15 sektör ve her sektörden 200, toplamda 3000 ilan adaylarda aranan yabancı diller açısından incelenmiştir. Taranan ilanlarda bazı sektörlerin yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra başka yabancı dilleri de bilen elemanlar aradıkları saptanmıştır.


ABSTRACT
Increasing globalization of the business world makes it essential for the companies to communicate with their customers to market and sell services or commodities. For the global market, as well as increasing demand and developing product diversity, now it is a must to develop communication strategies. Accordingly, the expectations are increased from the applicants in terms of the foreign language skills. In recent years, companies can reach job seekers through internships and career days, but still business ads in newspapers and online job postings are as powerful as they’ve used to be and especially today web sites are very effective in staff recruiting. In this study, the job advertisements that were posted between 04.10.2010 and 13.10.2010 on web site "kariyer.net", the Human Resources site which has the largest candidate database in Turkey, were evaluated. Top 15 sectors and 200 jobs in each sector, a total of 3000 adverts were examined in terms of the foreign language demand. As a result of the analysis, it is concluded that some sectors search candidates who know other foreign languages besides English.


ANAHTAR KELİMELER: iş dünyası, çok dillilik, İngilizce


KEYWORDS: companies, multilingualism, English

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education