Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Anlayışlarının Değerlendirilmesi


The Evaluation of Preservice Teachers' Understanding of Teaching Nature of Science


Seda ÇAVUŞ GÜNGÖREN & Ergin HAMZAOĞLU


ÖZET
Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasının öğretimi konusundaki gelişimlerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma bir devlet üniversitesinin 3.sınıfında okuyan 41 fen bilgisi öğretmen adaylarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi dersi kapsamında bir dönem boyunca sürmüştür. Bu süreçte öğretmen adaylarının bilimin doğası görüşleri geliştirilmesi, bilimin doğası öğretiminin önemi, öğretim programındaki yeri, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli ve Bağlam Temelli Öğretim yaklaşım nedir, bu iki öğretim yöntemiyle bilimin doğasının ders içeriğine nasıl bütünleştirildiği konularında eğitim verilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarının ders planı hazırlamaları ve mikro öğretim yöntemiyle bu ders planlarını sunmaları sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak bilimin doğası öğretimi hakkındaki açık uçlu sorular, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve günlükler kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının bilimin doğası içeriğinin öğretimi, bilimin doğası öğretiminin kazandırdıkları, bilimin doğası öğretiminin içeriği konularındaki bilgilerinin arttığını göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the development of preservice science teachers (PST) about teaching the nature of science (NOS). The research was carried out with the participation of 41 PST that are in the 3rd grade. The research continued through one school semester in the “Nature of Science and History of Science” course. In this process, PSTs' views on the NOS, the importance of teaching the NOS, and its place in the curriculum, the Common Knowledge Construction Model and the Context-Based Teaching approach are taught. Then, the PSTs were prepared a lesson plan and present these lesson plans with micro teaching method. Data resources included the pre-post open-ended questions about teaching NOS, semi-structured interviews and participant journals. Results showed that the PSTs knowledge about the teaching of NOS content, value of teaching NOS and the content of NOS teaching increased.


ANAHTAR KELİMELER: bilimin doğası, bilimin doğası öğretimi, bilimin doğası ve öğretimi, ortak bilgi yapılandırma modeli, bağlam temelli öğretim


KEYWORDS: nature of science, nature of science teaching, nature of science and teaching, common knowledge construction model, context-based teaching approach


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education