Temel Tepki Öğretimi’nin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sözel İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Etkililiği


Determining the Effectiveness of Pivotal Response Teaching on Expressive Language Skills of Children with Autism Spectrum Disorders


Şenol DEMİRTAŞ & Çığıl AYKUT


ÖZET
Araştırmaların Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların sözel iletişim becerilerinde sınırlılıklar yaşadıklarını ortaya koyması, bu becerilerin gelişimini destekleyecek müdahaleleri önemli kılmaktadır. Bu bağlamda, tek denekli desenlerden denekler arası çoklu başlama modelinin kullanıldığı araştırmada, OSB olan çocuklarda sosyal iletişim becerilerinin desteklenmesi için geliştirilmiş olan Temel Tepki Öğretimi’nin (TTÖ), OSB olan ve sözel iletişim becerisi olmayan üç çocuğa bu becerinin kazandırılmasındaki etkililiği incelenmiştir. Verilerin görsel analiz yoluyla değerlendirildiği çalışmada, araştırma sonuçları TTÖ’nün katılımcıların sözel iletişim becerisinde artış sağladığını ortaya koyarken, becerinin ediniminde katılımcılar arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
As studies indicate that children with ASD often show a delay or lack of expressive language skills, it is important to deal with verbal language skills with ASD. The aim of this research was to examine the effectiveness of the Pivotal Response Teaching (PRT), developed for supporting social communication skills in children with ASD, on expressive language skills of three children with ASD who have no expressive language skills. A multiple baseline design across subjects was used to assess expressive language skills in three children with ASD. Visual analysis of collected data suggests that the introduction of PRT resulted in increases in the children’s expressive language skills, but significant differences were observed among subjects with regard to the acquisiton of expressive language skills.


ANAHTAR KELİMELER: sözel iletişim, otizm, temel tepki öğretimi


KEYWORDS: Verbal communication, autism, pivotal response teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education