CİNSİYETİN VE ÖĞRENİM ALANLARININ HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİSİ KULLANIMINA ETKİSİ


EFFECTS OF GENDER AND UNIVERSITY MAJOR ON PREPARATORY SCHOOL STUDENTS’ USE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES


Yrd. Doç. Dr. İrem ONURSAL AYIRIR, Yrd. Doç. Dr. Sibel ARIOĞUL & Yrd. Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


ÖZET
Yabancı dil öğrenme stratejileri günümüzde önemle üstünde durulan bir konudur. Öğrenme stratejilerinin kullanımı öğrenim sürecindeki öğrencilere büyük yarar sağlamakla birlikte, kişiden kişiye ve çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi’nin Hazırlık sınıflarında İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencilere strateji kullanım sıklıklarını ölçmek için bir anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim gördükleri alanların dillerle ilgili olup olmaması açısından değerlendirilmiştir. Her iki bakış açısından da kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla yabancı dillerle ilgili bölümlere kayıtlı öğrencilerin ise diğer bölümlere kayıtlı öğrencilerden daha fazla dil öğrenme stratejisi kullandıkları saptanmıştır. Çalışmanın sonunda, yabancı dil öğreten kişilerin, gerekli gördükleri durumlarda, öğrencilerinin strateji kullanımlarını geliştirebilmeleri için çeşitli yöntemler sunulmuştur.


ABSTRACT
Foreign language learning strategies is a topic that has recently been highly emphasized. As well as providing students with great advantages, the use of learning strategies can show variation from one person to another depending on different factors. In this study, a questionnaire is administered to students studying English, German and French at the Preparatory School of Hacettepe University to test their frequency of utilizing strategies. The obtained results are evaluated in terms of students’ gender and the relation of their fields of study to languages. From the two points of view, it is found that compared to male students, female students and those students registered in foreign-language related departments compared to those in other departments use more foreign language strategies. At the end of the study, various techniques are presented for teachers to develop their students’ use of strategies where necessary.


ANAHTAR KELİMELER: yabancı dil öğretimi / öğrenimi, bağımsız öğrenme, yabancı dil öğrenme stratejileri, kişisel farklılıklar.


KEYWORDS: foreign language teaching / learning, independent learning, language learning strategies, individual differences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education