EĞİTSEL MÜDAHALE YAKLAŞIMI OLARAK SESBİLGİSEL FARKINDALIK: ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİLERİ


PHONOLOGICAL AWARENESS AS AN EDUCATIONAL INTERVENTION APPROACH: EFFECTS ON READING SKILLS WITH MENTALLY RETARDED CHILDREN


Yrd. Doç. Dr. Gözde AKOĞLU & Doç. Dr. Figen TURAN


ÖZET
Bu araştırmada, hafif derecede zihinsel engelli çocuklara verilen sesbilgisel farkındalık becerileri eğitiminin okuma becerileri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, özel bir kurumda özel eğitim hizmeti alan ve kaynaştırma programına devam eden, ilk okuma-yazma becerilerini kazanmış olan ve okumada güçlük yaşayan, 9–12 yaş arası hafif derecede zihinsel engelli toplam 12 çocuk oluşturmuştur. Ön test, uygulama ve son test aşamalarından oluşan araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırma kapsamında verilen eğitimin, hafif derecede zihinsel engelli çocukların alıcı dil becerileri, temel sesbilgisel farkındalık becerileri, metnin tamamını toplam okuma süresi, okuma sırasında yapılan hata sayısı, sesbilgisel farkındalık becerisi eksikliğine dayalı olarak yapılan okuma hataları, sesbilgisel olarak benzer sözcükleri birbirinin yerine koyma ve okuma hatalarını düzeltme becerileri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study aims to assess the effects of phonological awareness skills training given to children who have mild mental retardation on their reading skills. The sample of the study consisted of a total of 12 children, who are between 9 and 12 years old, have mild mental retardation, receive special education service and attend a mainstreaming classroom in a private institution, and have gained the initial literacy skills but have troubles in reading. The results gained through the study, which is formed by pre-test, intervention and post-test stages, indicate that the training given within the scope of the study was influential on the acquisition of receptive language skills, basic phonological awareness skills, the total reading duration of the whole text, the number of mistakes made while reading, reading mistakes based on the insufficiency of phonological awareness skills, substitution of words that are phonologically similar with each other and reading mistakes correction skills of the children who have mild mental retardation.


ANAHTAR KELİMELER: sesbilgisel/fonolojik farkındalık, zihinsel engel, okuma becerileri.


KEYWORDS: phonological awareness, mental retardation, reading skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education