Öğretmen Yetiştirmede Hesap Verebilirlik Bağlamında KPSS Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Evaluation of KPSS (Turkish National Teacher Examination) Results as Accountability in Teacher Education


Doç. Dr. Sedat YÜKSEL


ÖZET
1980’lerden sonra kamu yönetiminde bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Bu dönüşüm ile birlikte yöneticiler kullandıkları kaynaklar ve elde ettikleri sonuçlardan dolayı üst yönetime ve halka hesap vermek durumunda kalmışlardır. Bu durum eğitim fakültesi yöneticileri için de geçerlidir. Dünyada, merkezi öğretmen atama sınav sonuçlarına bağlı olarak eğitim fakültesi yöneticilerinin hesap vermelerinin gerektiği ileri sürülmekte ve buna ilişkin uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada üniversitelerin KPSS eğitim bilimleri testi başarı düzeyleri incelenmiş ve bu sonuçların hesap verebilirlik anlamında kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu amaca uygun olarak KPSS’de ilk beş ve son beş sırada bulunan üniversitelerin ÖSS giriş puanı ile öğrencilerinin KPSS eğitim bilimleri testinde aldıkları puan ortalamaları arasında bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sınavda en başarılı üniversitelerin Orta ve Batı Anadolu’daki üniversiteler, en başarısız üniversitelerin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteler olduğu belirlenmiştir. Yüksek puanlarla öğrenci alan büyük şehir üniversiteleri ise genellikle sıralamalarda orta veya ortalamanın altında yer almaktadır. Ayrıca ÖSS giriş puanı ile KPSS Eğitim Bilimleri Testi ortalamaları arasında düşük düzeyde bir korelasyon belirlenmiştir. Bu durum yüksek puanla öğrenci alan programlardan mezun olan öğrencilerin aynı başarıyı KPSS Eğitim Bilimleri Testinde gösteremediklerini ortaya koymaktadır.


ABSTRACT
After the 1980s, a new public administration approach was adopted. Administrators had been accountable to executives and public for the resources utilized and results obtained after this transformation. Administrators in the School of Education are also responsible for this kind of accountability. It has been argued that these administrators should be accountable for the results of centralized teacher placement exam and some practices have been seen in this context in the world. This study examined the levels of achievement of universities in KPSS- part of Educational Science Test- and evaluated that whether these results can be used in terms of accountability. With this purpose in mind, the first and last five universities were determined according to KPSS results and whether there is a correlation between the mean scores in the “University Entrance Examination” (ÖSS) to enter to different universities and the mean scores that students obtained from the Test of Educational Sciences in KPSS or not was examined. This research indicated that the most successful universities are Central and Western Anatolian Universities while the most unsuccessful universities are East and South-East Anatolian Universities in the KPSS exam. Moreover, a low correlation was found between the ÖSS scores of universities and the scores of their graduates in Educational Science Test in KPSS. This result reveals that those students graduating from the programs requiring high scores cannot show the same success at the Educational Science Test in KPSS.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğitimi, kpss, hesap verebilirlik


KEYWORDS: Teacher education, centralized teacher examination, accountability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education