İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Dilde Ölçme Değerlendirme Bilgilerinin Araştırılması


Investigating Language Assessment Knowledge of EFL teachers


Elçin ÖLMEZER-ÖZTÜRK & Belgin AYDIN


ÖZET
Bu çalışma İngilizce öğretmenlerinin dilde ölçme değerlendirme bilgisi seviyelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Veriler 60 maddeli ve 4 boyutlu dilde ölçme değerlendirme bilgisi ölçeği ile toplanmış ve bu ölçek yükseköğretimde çalışan 542 öğretmen tarafından cevaplanmıştır. Öğretmenlerin dilde ölçme değerlendirme bilgi seviyeleri ile alakalı bulgular, katılımcıların ölçeğin genelinden 60 üzerinden 25 aldığı ve bu ortalamanın toplam puanın yarısından anlamlı derecede düşük olduğu ortaya koymuştur. Ölçme değerlendirme ofisi çalışanı olup olmama haricinde hiçbir demografik değişkenin öğretmenlerin dilde ölçme değerlendirme bilgisi üzerinde etkisinin olmadığı da çalışmanın istatistiki bulguları arasındadır. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak hizmet öncesi ve sonrasında verilen ölçme değerlendirme eğitiminin ciddi anlamda yetersiz olduğu ve öğretmenlerin her bir becerinin ölçülmesi üzerine hizmet-içi eğitimlere ihtiyaç duyduğunu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to provide a general picture regarding general and skill-based Language Assessment Knowledge (LAK) level of English teachers working in Turkish higher education context by using Language Assessment Knowledge Scale (LAKS). 542 EFL teachers working in higher education context participated in the study. The statistical findings revealed that in terms of LAK level of the teachers, the participants got, on average, 25 out of 60. The results of one sample t-test revealed that the score the teachers got form the scale was significantly lower than half of the total score. It was also found that the teachers were the most knowledgeable in assessing reading whereas they had the lowest score in assessing listening. Besides, except for being a testing office member or not, no significant impact of demographic features was found on LAK level of the participants. Finally, the present study offers several suggestions both for future studies and for policy makers to improve EFL teachers’ language assessment literacy


ANAHTAR KELİMELER: Dilde ölçme değerlendirme bilgisi, İngilizce öğretmenleri, dilde ölçme değerlendirme okuryazarlığı


KEYWORDS: Language assessment knowledge, EFL teachers, assessment literacy


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education