Teachers’ beliefs on professional learning


Teachers’ beliefs on professional learning


Deniz SAYDAM


ÖZET
Son yıllarda, öğretmen öğrenimi, öğretmenlerin mesleki gelişimi için mevcut fırsatlar ve öğretmenlerin mesleki öğrenme konusundaki inançları gibi konulara olan ilgi artmıştır. Bu çalışma, dil öğretmenlerinin mesleki öğrenme deneyimleri yoluyla neyi nasıl öğrendiklerini, katıldıkları öğrenme deneyimleri ile ilgili görüşlerini ve mesleki öğrenme deneyimlerinin sınıf içi uygulamalara katkısını incelemektedir. Çalışmada öncelikle mesleki bilginin edinimi, mesleki bilginin kapsamı, mesleki öğrenme deneyimleri üzerine öğretmenlerin görüşleri ve öğrenme deneyimlerinin sınıf içi uygulamalara katkısı konularında mevcut çalışmalar tematik olarak gözden geçirilmiş, ardından Türkiye’de bir devlet üniversitesinde çalışan dört İngilizde öğretmeniyle yapılan açımlayıcı durum çalışmasının sonuçları sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin öğrenme ortamları, mesleğin ilk ve ilerleyen yıllarında gerçekleşen öğrenme deneyiminin türleri, öğrenme deneyimleri konusunda görüşleri ve bu öğrenme deneyimlerinin uygulamaya katkısı konularına ışık tutmaktadır.


ABSTRACT
There has recently been increasing interest in teacher learning, opportunities available for professional development of teachers, and teachers’ beliefs regarding professional learning. This study aims to review the literature on what and how language teachers learn through professional learning experiences, what beliefs they hold about the learning experiences they are involved in, and the contribution of professional learning experiences to classroom practice. Following the thematic review of studies on the acquisition of professional knowledge, the scope of professional knowledge, beliefs on professional learning experiences and the impact of learning experiences on classroom practice, the study reveals the results of the exploratory case study carried out with four English language teachers at a public university in Turkey. The results point to the settings for teacher learning, types of learning experiences in the early and recent years in the profession, beliefs on teacher learning and the contribution of that learning to practice.


ANAHTAR KELİMELER: mesleki bilgi gelişimi, öğretmen inançları, öğretmen öğrenimi, mesleki öğrenme deneyimleri


KEYWORDS: professional knowledge development, teacher beliefs, teacher learning, professional learning experiences


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education