Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Programında Ortak Dil İngilizce (ODİ) Farkındalığı: Türkiye’de Yapılmış Bir Durum Çalışması


ELF-awareness in Pre-service English Language Teacher Education: A Case Study from Turkey


Esma BİRİCİK DENİZ, Yonca ÖZKAN & Yasemin BAYYURT


ÖZET
İngilizcenin dünya dili olarak taşıdığı rol hiç kuşkusuz ki İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi öğretmen yetiştirme programı gibi birçok alanda son derece önemli anlamlar taşımaktadır. İngilizce öğretiminde geleneksel yaklaşımların yanı sıra İngilizcenin günümüzde edinmiş olduğu ortak dil rolüne uygun yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç İngilizce öğretmeni yetiştirme programında da doğrudan yeni yaklaşımlar edinilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının İngilizceyi “standart dil” olarak öğretmek yerine “ortak dil” olarak öğretmeleri ve bu konunun gerektirdiği birtakım yaklaşımları edinmeleri ve bu bağlamda farkındalık kazanmaları, öğretmen yetiştirme programında yeni bakış açıları kazanılması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, hizmet öncesi İngilizce öğretmeni yetiştirme programı bünyesinde bulunan yabancı dil öğretmen adaylarının Ortak Dil İngilizce (ODİ) yaklaşımının farkındalığını yaratarak, beraberlerinde getirdikleri kalıplaşmış inanç sistemlerini yansıtıcı öğrenme teknikleri vasıtasıyla sorgulayarak global ve sosyal farkındalıklarını yerleştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, daha önce hizmet içi eğitim programında uygulanmış olan bir modelin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programındaki yansımaları incelenmiştir. Çalışmanın bulguları göstermektedir ki, öğretmen adaylarının ODİ eğitim öncesi ve sonrası algıları göze çarpan oranda değişikliğe uğramıştır. Sonuçlar göstermektedir ki, yabancı dil öğretmen yetiştirme programları ODİ bilincini yaratmaya ve geliştirmeye yönelik ders içeriklerini adapte etme veya bu hususla ilgili ders ekleyerek bu konunun önemini müfredatlarına yansıtmaları son derece önemlidir.


ABSTRACT
‘English as a lingua franca’ (ELF) paradigm holds many significant implications in the agenda of language teaching and teacher education. The role of language teacher education programs is pivotal to equip future English language teachers with the necessary theoretical knowledge and practical implications of ELF and World Englishes (WEs). This study presents the impact and implementation of an ELF teacher training course developed to apply the first phase of a two-phase ELF-aware teacher education model combining intensive theoretical training with real classroom practices. In other words, this study aims to investigate how ELF-aware teacher education model originally developed and applied in in-service teacher education context has been adapted and implemented in pre-service teacher education program and what impact it has had on pre-service teachers. The ultimate goal of this model is to intensively train pre-service teachers on ELF in theory as well as raise their critical awareness of their ELF-related teaching practices. The findings imply that the training program enabled the participants to question their deeply-rooted assumptions regarding English language teaching predominantly governed by Standard English and native speaker norms and reset their mindsets in teaching English within a pluricentric framework. Keywords: English as a lingua franca, English language teaching, English language teacher education, ELF-aware language teacher education, ELF-aware pedagogy.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizcenin ortak dil ortak kullanılması (ODİ), İngilizce öğretimi, İngilizce, İngilizce öğretmen yetiştirme programı, ODİ farkındalığı ve öğretmen yetiştirme, ODİ pedagojisi


KEYWORDS: English as a lingua franca, English language teaching, English language teacher education, ELF-aware language teacher education, ELF-aware pedagogy.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education