İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Merkezindeki Deney Setleri Hakkındaki Görüşleri ve Öğrenme


Views of Primary School Students’ on Exhibits at the Science Center and Learning


Yrd. Doç. Dr. Meral HAKVERDİ CAN


ÖZET
Bilim merkezleri fen öğretiminde informal ve nonformal öğrenme ortamları olarak önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenlerin bu merkezlere yaptıkları gezilerde amaç; öğrencilerin merkezde bulunan deney setleri aracılığı ile bilimin eğlenceli yönünü görmelerini sağlamanın yanında öğrencilerin sınıf ortamında yapma imkanı bulamadıkları deney setlerini yaparak yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktır. Bilim merkezine yapılan gezi sonrası öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin bilim merkezinde neler öğrendiklerini ve öğrencilerin beğeni durumları hakkında öğretmenlere bilgi verecektir. Bu amaçla; bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin bilim merkezine yaptıkları gezi sonrası, bilim merkezi hakkındaki görüşlerini incelenmiştir. Çalışmaya toplam 108 ilköğretim öğrencisi (kız= 45, erkek=63) katılmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda; öğrencilere en beğendikleri deney setinin hangisi olduğu ve beğenme sebepleri; en beğenmedikleri deney setinin hangisi olduğu ve sebepleri; yapılan geziden öğrendikleri iki yeni bilgi; gezi esnasında eşlik eden olup olmadığı ve kişisel tercihlerini içeren sorular sorulmuştur. Bilim merkezine yapılan gezi sonrasında, öğrencilerin bilim merkezinde bulunan deney setlerinden eğlenceli buldukları deney setlerini daha çok beğendikleri ve anlayamadıkları deney setlerini ise beğenmedikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun genel sayılabilecek kazanımları elde ettikleri ve sınırlı sayıda öğrencinin somut yeni bilgi öğrendikleri sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
Science centers are of significance in science teaching as formal and informal learning settings. In this study, the views of elementary students on exhibits at the science center and the attainments they have acquired after visiting to the science center have been investigated. Primary school students visiting the science center in the province of Ankara were selected as the study group. A total of 108 primary school students have participated in the study. During data collection semi-structured interview was used and students were asked questions including the exhibit they liked the most and the reasons for them liking it, the exhibit they liked the least and the reasons why they liked it the least, two new things they learnt during their visit, whether or not someone accompanied them during the visit, and their personal preferences. Finding of the study revealed that active exhibits drew the attention of students and in general they did not obtain knowledge from exhibits that they did not like. In general, students report than they like the exhibits entertained them and they don’t like the ones which could be able to understand. As a result, it was determined that gains of knowledge acquired by primary school students at the science center were limited.


ANAHTAR KELİMELER: İnformal öğrenme, bilim merkezi, görüşme yöntemi, ilköğretim


KEYWORDS: Informal learning, science centers, interview, elementary school

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education