Paragraf Anlamada Okuma Stratejisi Etkili mi? Göz İzleme Metrikleriyle Doğrulama


Does Reading Strategy Affect Paragraph Comprehension?: Verification with Eye Tracking Measures


Meva BAYRAK KARSLİ, Turgay DEMİREL & Engin KURŞUN


ÖZET
Bu çalışmada farklı tür ve zorluklardaki çoktan seçmeli okuduğunu anlama sorularının çözümünde kullanılan iki farklı soru çözme stratejisinin başarı, soru çözme süresi, odaklanma sayısı ve okunulan alana tekrar geri dönme sayısı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Tam deneysel olarak yürütülen bu çalışmada 31 katılımcı rastgele olarak iki gruba ayrılmıştır. Önce soru kökü stratejisini (Ö-SkS) kullanan grup, soruları önce soru kökünü okuyarak, önce paragraf stratejisini (Ö-PS) kullanan grup ise, soruları önce paragrafı okuyarak çözmüşlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Ö-SkS grubunun soru kökü alanında harcadığı süre, odaklanma sayısı ve okunulan alana geri dönme sayısı Ö-PS grubuna göre anlamlı olarak daha fazladır. Sonuç olarak, uygulamada yaygın olarak tavsiye edilenin aksine, paragraf sorusu çözerken önce soru kökünün okunmasının başarı ve soru çözme süresi açısından avantaj sağlamadığı gibi, Ö-SkS kullanımının soru kökü alanında harcanan süreyi, odaklanma sayısını ve okunulan alana geri dönme sayısını anlamlı derecede artırdığı ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study aims at investigating the effects of two different test-taking strategies on reading achievement, dwell time, fixation counts and number of regressions on area of interests (AOIs) of the multiple choice reading comprehension questions with different type and difficulty levels. In this true experimental study, 31 subjects are randomly assigned into two groups. While subjects in stem first strategy (S-FS) group read the question stem first, subjects in paragraph first strategy group (P-FS) read paragraph first. Results of this study show that dwell time, fixation counts, and number of regressions on question stem AOIs in the S-FS group are significantly higher than the P-FS group. As a result, contrary to the common recommendations in practice, reading the question stem first provides no advantage in terms of reading achievement and dwell time as expected. Moreover, the S-FS significantly increases dwell time, fixation counts, and number of regressions on question stem AOIs.


ANAHTAR KELİMELER: okuduğunu anlama, göz izleme, okuma stratejileri, önce soru kökü stratejisi, önce paragraf stratejisi


KEYWORDS: reading comprehension, eye tracking, reading strategies, stem first strategy, paragraph first strategy


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı