Konuşma İngilizcesinin Öğretiminde Durgulamalı Kavşak: Öğretmen Yetiştirmede Bilgisayar Yoluyla Uygulama


Sustained Juncture in Teaching Spoken English: Application by Computer in Teacher Education


Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN


ÖZET
Kavşak sesbirimi, sözcükler, sözcük öbekleri ve cümleler arasında kısa veya uzun süreli geçişleri sağlayan bir parçalarüstü sesbirimdir. Bu makelenin konusunu, sesletiminde sesin tınısının ne alçaldığı ne de yükseldiğini belirleyen, konuşma esnasında sessizliğin ortaya çıkmasından hemen önce oluşan ve / → / imi ile gösterilen durgulamalı kavşağın incelemesi oluşturmaktadır. Bu durgulamaların sözcüklerin ve cümlelerin anlamlarını değiştirme gücü, parçalarüstü bir sesbirim olduğu akustik yapıları gösterilerek kanıtlanacaktır. Ayrıca, konuşanların henüz anlatımları bitirmediğini, anlatmak istemese de söylemek istediği şeyler olduğunu da ifade etmek için kullanılır. Yanlış olarak uygulanması konuşmayı hatalı ve aksanlı duruma getirir. Anadili İngilizce olmayan öğrenci ve öğretmenlerin ve Türklerin ezgi eğitimine mutlaka özel olarak öğretilmesi gerekir, yoksa İngilizceye benzemeyen duraklamalarla dolu ve aksanlı bir ezgi biçimi ortaya çıkar. Bu makalede, kavşak sesbiriminin bütün oluşumları günlük konuşma ortamında nasıl kullanılacağı, bilgisayar programları yoluyla anadili İngilizce olan kişilerin kendi seslerinden dinletilerek gösterilecektir.


ABSTRACT
Junctures are suprasegmental phonemes which signal borderlines or transitions between or among the words in forms of short or long pauses in the flow of speech. The subject matter of this article is the sustained juncture, which is indicated by / → / sign, shows pauses between or among the words and in its phonemic structure the voice pitch neither rises nor falls by staying at a flat level, occurring before silence. It is a phoneme because it is able to change the meaning of words or sentences: this case can be proved by pitch patterns. Additionally, it is often used to indicate that you have not ended your thought or you have something more to say even if you prefer not to express them. A wrong use of sustained juncture makes the speech process an accented one. Therefore, the usages of sustained juncture must be specially unearthed in the training of non-native language teachers in Turkey. In this article, all of the meaning changing cases that are created by sustained juncture will be demonstrated from the voice of native speakers and by computer applications.


ANAHTAR KELİMELER: açık kavşak, yükselen kavşak, alçalan kavşak, yükselen-alçalan kavşak, alçalan ve yükselen kavşak.


KEYWORDS: plus juncture, close juncture, rising juncture, falling juncture, rise-to-fall juncture, all-to-rise juncture

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education