ESSBS Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Lehçe Uyarlaması: Pilot Çalışma Sonuçları


Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results


Katarzyna TOMASZEK & Agnieszka MUCHACKA-CYMERMANN


ÖZET
Makale, 12-16 yaş arasındaki çocuklada tükenmişlik sorunsalını ele almaktadır. Bu sorun, öğrencilerin okula karşı olumsuz tutumları ve orta öğrenim çağındaki çocukların öğrenme motivasyonlarındaki belirgin düşüş ile ilgili soruların yanıtlarının bileşenleri arasında yer almkatadır. (Otis vd., 2005; Gillet vd., 2012; Chow ve Yong, 2013; Jozsa vd., 2014). Anne babaların ve öğretmenlerin çocukların notlarıyla ilgili beklentileri, çocukların gerçekte alabileceği notları aşmaktadır. Polonya'da tükenmişlik sorunu için uygulanabilir ölçek bulunmamaktadır; Bu nedenle İlköğretim Öğrencileri Tükenmişlik Ölçeği (Aypay vd., 2011) işbu makalenin yazarları tarafından çevrilmiş ve uyarlanmıştır. Makale, pilot araştırmaların sonuçlarını ve tanımlarını sunmaktadır. Sonuçlar ölçeğin doğruluğunu kanıtlamaktadır.


ABSTRACT
The paper presents the problem of burnout in children at the age of 12–16 years. This problem is one of the components of responses to questions about the negative attitude of students towards school and significant decreases in motivation to learn in secondary-school-aged children (studies by Otis et al. 2005; Gillet et al. 2012; Chow and Yong 2013; Jozsa et al. 2014). The expectations of parents and teachers regarding children’s grades surpass the grades the children might realistically receive. There is no scale available in Poland applicable to the problem of school burnout; thus the Elementary School Students Burnout Scale (Aypay et al., 2011) was translated and adapted by the authors of the present article. The article presents the results of pilot studies and their description. The results prove the accuracy of the scale


ANAHTAR KELİMELER: eğitim; ortaokul öğrencisi; okul tükenmişliği; stres


KEYWORDS: education; secondary-school student; school burnout; stress


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education