Öğretmen Adaylarının Karar-Verme Becerilerini İnceleme ve Geliştirmede Örnek Olay Yöntemleri Nasıl Kullanılır?


How Case Methods are Used to Examine and Enhance Preservice Teacher Decision-Making?


PhD. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK


ÖZET
Bu çalışma, öğretmen adaylarının karar verme becerilerini inceleme ve geliştirmede örnek olayların nasıl kullanıldığı ile ilgili alanyazın taramasını sunmaktadır. Belirlenen ölçütlere göre seçilen 20 çalışma, örnek olayların bu çalışmalardaki kullanım biçimlerine göre dört grupta incelenmiştir. Her bir grubun benzer ve farklı özellikleri sunulduktan sonra gruplar örnek olayların öğretmen eğitiminde kullanımı ile ilgili olarak kuramsal ve metodolojik açıdan karşılaştırılmıştır. Son olarak, çalışmanın öğretmen eğitimi açısından etkileri tartışılmıştır.


ABSTRACT
This paper reviews the literature on the use of cases in teacher education to examine and foster preservice teachers’ decision making. Twenty studies that were selected according to a set of criteria are organized into four groups based on the manner in which cases were used in the studies. After presenting the common and distinctive features of each group, a comparative examination of the four groups of studies are provided in terms of their theoretical and methodological implications for using cases in teacher education. Finally, the implications of this set of research for teacher education are discussed.


ANAHTAR KELİMELER: teacher decision making, case-based method, preservice teacher training


KEYWORDS: öğretmenin karar vermesi, örnek olay yöntemi

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education