Öğretim Deneyimlerinden Öğrenmek: Yeni Öğretmenlerin Düşünceleri


Learning from Teaching Experiences: Novice Teachers’ Thoughts


Assoc. Prof. Dr. Melek ÇAKMAK


ÖZET
Bu çalışma yeni öğretmenlerin mesleklerinin ilk yıllarına ilişkin düşüncelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, yeni öğretmenlerin çeşitli ve sayısız problemlerle karşılaştıklarını göstermektedir. Bu amaçla, yüksek lisans programına devam eden ve çeşitli konu alanlarından on beş öğretmenle görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi sonucunda görüşler, katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin düşünceleri, öğretimde karşılaştıkları güçlükler, öğretime motive eden faktörler, öğretmen eğitiminin etkisi ve lisansüstü eğitimin katkısı, olmak üzere çeşitli alt başlıklar altında toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmen eğitimcileri, araştırmacılar, öğretmenler ve geleceğin öğretmeni olacak öğretmen adayları için oldukça ilgi çekici sonuçlar sağlamıştır.


ABSTRACT
This paper aims to investigate novice teachers’ thoughts about their initial years. Research on this area indicates that novices have various and numerous problems when they begin to teach. To this end, an interview was carried out with fifteen novice teachers who are enrolled in a master program in education and teaching different subject areas. Content analysis was utilized on the data and findings were categorised under the themes. Novice teachers’ thoughts about teaching profession, their struggles in teaching context, motivating factors for teaching, effect of teacher training program and the contribution of post-graduate education on their profession are the main themes emerged from the data. The results provided quiet interesting findings which should be considered by teacher educators, researchers, teachers and prospective teachers who are going to be teachers soon.


ANAHTAR KELİMELER: Yeni öğretmenler, deneyim, düşünceler.


KEYWORDS: Novice teachers, experience, thoughts.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education