Açık Uçlu Başarı Testi İle Çoktan Seçmeli Başarı Testinin Psikometrik Özellikleri Ve Öğrenci Performansı Açısından Karşılaştırılması


Comparison of Open Ended Questions Test and Multiple Choice Test In Terms Of Psychometric Features and Student Performance


Yücel ÖKSÜZ & Elif GÜVEN DEMİR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı açık uçlu başarı testi ile aynı testten yola çıkarak hazırlanan çoktan seçmeli başarı testini psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler programlarında yer alan iki ünite kapsamında geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan testler dönüştürülerek çoktan seçmeli versiyonları oluşturulmuştur. Her ders için açık uçlu test ile çoktan seçmeli test madde güçlük, madde ayırıcılık, güvenirlik, öğrenci performansı ve bilişsel alan basamakları açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun ilinde öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçları aynı üniteye yönelik olarak geliştirilen farklı formatlardaki testler arasında madde güçlük, madde ayırıcılık, öğrenci performansı, cinsiyet ve bilişsel alan basamak açısından anlamlı fark olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
This study aimed to compare open ended questions test and modified test based on multiple choice questions in terms of psycometric features, student performance. Multiple choice questions tests were modified from open ended questions tests which were developed towards two units in 4th grade Science and Social Sciences lessons. Open ended questions tests and multiple choice questions tests for each lessons were compared in terms of item difficulty, item discrimination, reliability, student performance and cognitive levels. Research data was obtained from 5th grade secondary school students who study in Samsun at 2016-2017 academic year. Research results show that there was significant differences between different tests formats according to item difficulty, item discrimination, students perfomance, gender and application level in cognitive domain.


ANAHTAR KELİMELER: Açık Uçlu Test, Çoktan Seçmeli Test, Psikometrik


KEYWORDS: Open ended questions test, Multiple choice test, Psychometric


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education