CALLA’NIN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ ALANINDA OKUMA VE YAZMA DERSLERİNE KAYNAŞTIRILMASI


INCORPORATING CALLA INTO EFL READING AND WRITING CLASSES


Assist. Prof. Dr. Necat KUMRAL


ÖZET
Bu makalenin arkasındaki asıl dűşűnce, okuyucuların (1) etkin İngilizce öğrenen kişiler olarak bilişsel becerilerini genişletmelerine, (2) yorum becerilerini kabul gören eleştirel okuma stratejileri elde ederek geliştirmelerine, (3) onları farklı, yerine geçilemez ve güzel kılan kendilerine őzgű kişilikleri ve ayrıcalıklı őzelliklerinin farkına vardırarak yaşam algısını yükseltmelerine ve (4) iletişim amaçları doğrultusunda sosyal ve duygusal stratejilerde yoğunlaşarak diğer kişiyi ‘daha iyi anlama amacıyla benlik kavramı ve kendine saygı kavramını geliştirmeye yönelik fırsat sağlamada yardım etmek üzere CALLA’nın yabancı dil sınıflarında okuma ve yazma derslerine nasıl kaynaştırılabileceğini göstermektir. Uygulama bőlűműnde ise, hedef dili kullanım olanaklarının sınırlı olduğu yabancı dil öğrenme ortamlarında, CALLA’nın evreler halinde Rita Dove’un “Parsley” başlıklı şiirine uygulanması bulunmaktadır.


ABSTRACT
The whole idea behind this article is to show how to incorporate CALLA as a process approach into EFL reading and writing classes to help the readers (1) widen their cognitive skills of learning as effective EFL learners, (2) improve their interpretative skills by acquiring the accepted strategies of critical reading, (3) enhance awareness of life, for they are private individuals with their distinctive features and unique identities which make them different, irreplaceable and beautiful, and (4) enjoy ample opportunity for developing a sense of self-concept and self-esteem in order to empathize better with the significant other while engaging themselves in social/affective strategies for communicative purposes. In the practicum will be the application of CALLA presented in consecutive stages to the reading of Rita Dove’s poem entitled “Parsley” in a typical EFL setting where direct exposure to L2 is considerably limited.


ANAHTAR KELİMELER: CALLA, űstbilişsel, bilişsel, sosyal/duygusal stratejiler


KEYWORDS: CALLA, meta-cognitive, cognitive, social/affective strategies,

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education