ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMLARI İNGİLİZ DİLİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINI NASIL DEĞİŞTİRİR?


HOW DO MOBILITY PROGRAMS CHANGE EFL STUDENTS’ POINT OF VIEW?


Assist. Prof. Dr. Binnur GENÇ İLTER


ÖZET
Erasmus öğrencisi olarak üniversite eğitimini yurt dışında almak günümüzde çok popüler bir hale gelmektedir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Erasmus değişim programlarını genellikle dilsel, kültürel ve bireysel gelişim kazanmak için seçmektedirler. Gittikleri ülkelerin kültürlerini öğrenerek kültürlerarası deneyim kazanmayı amaçlamaktadırlar. Farklı kültürlere ve dillere duyulan bu ilgi beraberinde öğrenci hareketlilik programlarının üniversite öğrencileri için etkili olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Bu çalışma, Erasmus hareketlilik programının üniversite öğrencilerinin bakış açılarını değiştirip değiştirmediği ve farklı ülkeler hakkında kültürel ve dilsel farkındalıklarını arttırıp arttırmadığı konusunu araştırmaktadır. Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 1 dönem öğrenci hareketliliği programına katılmış öğrencilerle yarı-yapılandırılmış teknik kullanılarak gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır.


ABSTRACT
Going abroad and getting university education there as Erasmus students at Turkish Universities are becoming more and more popular nowadays. EFL students usually choose Erasmus exchange programs in order to gain linguistic, cultural and individual benefits. They aim to improve their intercultural skills in the medium of the host countries’ culture. The growing interest in learning different cultures and languages in the world brings with it the question whether mobility programs are efficient or not for university students. The present study was conducted to investigate if the university students who joined mobility programs changed their point of view about different cultures and raised their language and cultural awareness of different countries. This study employs qualitative methods to gather the data via semi-structured interviews with Erasmus students at Akdeniz University, Faculty of Education, and ELT Department joining mobility programs at least 1 term long.


ANAHTAR KELİMELER: değişim programları, kültürlerarası yeti, kültürel farklılıklar, dil gelişimi


KEYWORDS: mobility programs, intercultural competence, cultural diversity, language development

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education