Öğretmen Adaylarının FeTeMM Temelli Tasarladıkları Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi


Evaluating STEM Environments Created by Pre-Service Teachers


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DELEN & Dr. Öğr. Üyesi Salih UZUN


ÖZET
Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik eğitimin bir araya gelmesi ile oluşan FeTeMM yaklaşımı tüm dünyada giderek popülerliğini arttırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar birçok ülke bu fikri uygulamaktadır. FeTeMM yaklaşımına olan ilgiye karşın öğretmen adaylarının FeTeMM destekli öğrenme ortamları tasarlamada ne ölçüde başarılı olacakları sorusuna net olarak yanıt verilmemiştir. 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programdaki fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilmesi hedefi düşünüldüğünde FeTeMM yaklaşımının sadece fen bilimleri değil matematik öğretmenleri tarafından nasıl anlaşıldığı ve uygulandığı araştırılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda bir Devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün son sınıfında öğrenimlerine devam eden 50 öğretmen adayının bir dönem boyunca FeTeMM yaklaşımını Fen-Teknoloji ve Toplum dersi kapsamında nasıl uyguladıkları incelenmiştir. Öğretmen adaylarına FeTeMM eğitimleri verilmiş bu konuda yazılan makaleler ve örnekler incelenmiş, üniversite bünyesindeki mühendislik laboratuvarlarına ziyaretler düzenlenmiş ve daha sonra onlarında aktiviteler oluşturup sınıfta uygulamaları istenmiştir. Bu aktivitelerin ana hedefi matematiksel ve bilimsel düşünmeyi bir araya getirmek olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışmanın sonunda katılımcıların yüzde 20’si ile FeTeMM yaklaşımını uygulamada yaşadıklarını anlamak adına mülakatlar yapılmıştır. Çalışma sonunda katılımcıların matematiksel ve bilimsel düşünmeyi bir araya getirebildikleri ancak bunu tasarımlara yansıtmakta zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilerin daha önceki yıllarda aldıkları fen bilimleri temelli dersler düşünüldüğünde bu bağlantıyı kurmakta neden zorlanmadıkları ve genelde iki dönemde aldıkları Fizik dersi temelli düşündükleri anlaşılabilir. Ancak yeni bir fikir olan tasarım çerçevesinde bu iki dersi aynı noktada buluşturabilmek için bu entegrasyonun daha detaylı incelenmesi gerekmektedir.


ABSTRACT
Combining science, technology, engineering and mathematics (STEM) under the same umbrella is gaining momentum. All over the world from the United States to Japan, many nations started implementing this idea. Once we look at the latest curriculum prepared by Turkish Ministry of Education, we can see that the new curriculum aims to connect science with mathematics, technology and engineering. Thus it is crucial to understand not only science teachers but also mathematics teachers implement STEM. Although the idea is becoming more popular, we do not have many examples describing how pre-service teachers can design STEM supported learning environments. Connected with this problem, we worked with 50 elementary math pre-service teachers (MPSTs) studying in a public university in Turkey. All of these teachers were enrolled in Science-Technology and Society course in their senior year. During the course MPSTs read STEM articles, engaged in STEM discussions, and also visited several engineering laboratories in the university. Later all MPSTs were asked to create a STEM based learning environment that merges mathematical and scientific thinking. After completing the course, %20 of the participants were interviewed to describe their experience of STEM integration. MPSTs participating in this study were able to integrate math and science in their learning environments. On the other hand, they had challenges when including technology and the design process. Once we look at their previous coursework, we can conclude that two Physics classes they took supported them to make links between science and math. But moving this integration towards STEM was a new idea, and we need to explore why this challenges pre-service teachers more elaborately.


ANAHTAR KELİMELER: FeTeMM, öğretmen eğitimi, Matematik-Fen Bilimleri Entegrasyonu, Teknoloji Entegrasyonu, Tasarım Süreci


KEYWORDS: STEM, teacher education, Math-Science Integration, Technology Integration, Design Process


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education