BİREYSEL VE GRUPLA ÇALIŞMANIN BAŞARI ÜZERİNE ETKİLERİ VE EMPATİK EĞİLİMİN ROLÜ


THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND THE GROUP STUDY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND ROLE OF EMPHATIC TENDENCY


Arş. Gör. Sezin EŞFER & Yrd. Doç. Dr. Ahmet Feyzi SATICI


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, çoklu ortam temelli öğretim ortamlarında bireysel ve grupla çalışmanın öğrencilerin dinlediğini/izlediğini anlama becerisine etkisini belirlemektir. Ayrıca, öğrencilerin empatik eğilim düzeyinin etkisi de araştırılmıştır. 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında ELVES yöntemine bağlı kalarak geliştirilen çoklu medya temelli öğretim ortamında öğrencilerin bir kısmı bireysel, diğer kısmı ise grupla çalışmışlardır. Empatik eğilim düzeylerine göre öğrenciler üç gruba ayrılmıştır: düşük, orta ve yüksek. Araştırma sonuçlarına göre, çoklu medya ortamlarında bireysel çalışmanın başarıya daha olumlu etkisi olduğu görülürken, öğrencilerin empatik eğilim düzeyinin başarıyı olumlu yönde etkileyen bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bireysel çalışan ve empatik eğilim düzeyi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Empatik eğilim düzeyi ile çalışma şekli (bireysel veya grupla çalışma) değişkenleri arasında herhangi bir etkileşim bulunmamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate effects of individual and group study in multi-media learning environments on students’ comprehension of what is being listened/watched. At the same time, the role of students’ empathic levels in achievement and its interaction with individual/group study is investigated. For this study, a multimedia-learning environment for 4th grade Turkish class was developed. In the environment, ELVES method was implemented. For the study, while some participants studied the material individually, others studied in groups of four that were formed randomly. According to the results of empathic tendency tests, the participants were grouped as low, middle and high empathic tendency level students. t test indicated that individual study improved achievement more than group study did in multimedia learning environments. To investigate the role of empathic tendency, analysis of variance was conducted. The results showed that the high empathic tendency group over-achieved other students in individual study condition. In group study condition, there was not statistically important difference among students with different levels of empathic tendency and similar tendencies were found in both individual and group study conditions. The results showed no significant interaction between empathic tendency level and study type.


ANAHTAR KELİMELER: çoklu ortam, bireysel çalışma, grupla çalışma, empatik eğilim.


KEYWORDS: multimedia, individual vs group study, emphatic tendency.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education