GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA KENDİNİ AÇAN VE AÇMAYAN LİDERİN ETKİLERİ


THE EFFECTS OF LEADERS SELF-DISCLOSING AND NOT SELF-DISCLOSING IN GROUP COUNSELLING


Yrd. Doç. Dr. Emine DURMUŞ


ÖZET
: Lider psikolojik danışma gruplarında önemli bir terapötik güçtür. Bu çalışmada grupla psikolojik danışma oturumlarında liderin kendini açması ve açmamasının terapötik etkileri incelenmiştir. Araştırmada, grup sürecine katılan üyelerin değerlendirmesiyle, kendini açan ve açmayan grup liderinin süreç ve üyeler üzerindeki etkilerini ortaya koyma amaçlanmıştır. Bu nedenle on üyeden oluşan, iki ayrı grupla, 12 hafta süren grupla psikolojik danışma oturumları yapılmıştır. Gruplardan biri, kendini açan bir lider tarafından, diğeri kendini açmayan bir lider tarafından yürütülmüştür. Oturumlar sonunda üyelere iki açık uçlu soru yöneltilerek, grup üyelerinin, kendi liderlerine ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Sonuçta; grupla psikolojik danışma oturumlarında liderin kendini açmasının, model olma, cesaret verme, grupta güven, bağlılık, etkileşim ve bizlik duygusunu oluşturma gibi bir dizi olumlu terapötik etkilere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, grubun zamanının paylaşılmaması, sürecin daha profesyonel algılanması gibi, liderin kendini açmamasının da olumlu etkileri olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
Leader is an important therapeutic power in counseling groups. In this study, the effect of leaders’ disclosing and not disclosing themselves in counseling sessions was examined. It was aimed to reveal the effects of self-disclosure behaviors of leader models on the counseling process and participants based on the views of the people attending the sessions. To this end, psychological counseling sessions were held for 12 weeks with two separate groups each including ten members. One of the groups was led by a group leader who discloses him/herself, while the other was led by a not self-disclosing leader. At the end of the sessions members were asked two open-ended questions about the leader model of their counseling. The data were analyzed using content analysis. The results revealed that that for the leader to disclose himself had positive therapeutic effects on the group including modeling, encouraging, trust in group, and creating attachment, interaction and solidarity feelings. Moreover, lack of self-disclosure by the leader has positive effects such as not spending the group time or perceiving the process more professional.


ANAHTAR KELİMELER: kendini açma, lider, grupla psikolojik danışma


KEYWORDS: self-disclosure, leader, group counseling

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education