ÖRNEK OLAY TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMALARINA ETKİSİ


EFFECTIVENESS OF CASE-BASED LEARNING INSTRUCTION ON STUDENTS’ UNDERSTANDING OF SOLUBILITY EQUILIBRIUM CONCEPTS


Assist. Prof. Dr. Aylin ÇAM & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışma, örnek olay temelli öğrenme yönteminin onbirinci sınıf lise öğrencilerinin çözünürlük dengesi ile ilgili kavramları anlamalarına etkisinin geleneksel yöntem ile karşılaştırmak için gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini aynı kimya öğretmenin iki ayrı onbirinci sınıfındaki 63 öğrenci katılmıştır. Sınıflar kontrol ve deney grubu olarak rastgele seçilmiştir. Deney grubu öğrencileri; belirli durumların, genellikle günlük hayat örnek olaylarının tartışıldığı örnek olay temelli öğrenme yöntemi ile öğrenim görmüşlerdir. Buna karşılık, kontrol grubu öğrencileri geleneksel yöntemle öğrenim görmüşlerdir. Sonuçlar örnek olay temelli öğrenme yönteminin geleneksel yönteme göre çözünürlük dengesinin anlaşılmasında daha etkili olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin çözünürlük dengesiyle ilgili kavram yanılgılarının olduğunu açığa çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, örnek olay temelli öğrenme, kavram yanılgılarının giderilmesinde ve öğrencilerin anlamalarını pekiştirmek açısından geleneksel yönteme göre daha etkindir.


ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effectiveness of learning activities based on case-based learning over traditionally designed chemistry instruction on eleventh grade students’ understanding of solubility equilibrium. The subjects of this study consisted of 63 eleventh grade students from two intact classes of an urban high school instructed with same chemistry teacher. Each teaching method was randomly assigned as control and experimental group. The experimental group received case-based learning, in which real life cases were discussed via small group discussions; the control group received traditional instruction in which lecturing and discussion was carried out. The results showed that case-based learning instruction produced significantly greater achievement in understanding of solubility equilibrium concepts in comparison with traditional instruction. Also, the results revealed that students had misconceptions related to chemical equilibrium. According to the results of this study, case-based learning is effective for elimination of misconceptions and the enhancement of students’ understanding.


ANAHTAR KELİMELER: örnek olay temelli öğrenme, kavram yanılgıları, çözünürlük dengesi.


KEYWORDS: case based learning, misconceptions, solubility equilibrium.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education