İngilizce Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygısı


Speaking Anxiety Among Efl Student Teachers


Dr.Danyal Öztaş TÜM & Assist. Prof. Dr. Naciye KUNT


ÖZET
Öğretmen adaylarının konuşma kaygısı yabancı dil eğitiminde kayda değer etkilere yol açabilmektedir. Fakat, bu konu ile ilgili bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının İngilizce konuşurken yaşadıkları dil kaygısını incelemektir. Bu nedenle, bu çalışma 131 öğretmen adayının yaşadığı dil kaygısını irdelemektedir. Katılımcıların yabancı dil kaygılarını incelemek için anket ve mülakatlar kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre eğitimlerinin sonuna yaklaşan İngilizce öğretmen adaylarının belirgin bir düzeyde kaygı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının yaşadığı yabancı dil kaygısının olumsuz etkikeri özellikle konuşmanın iki ayrı alanında daha da belirgin olduğu tespit edilmiştir. Bunlar: (1) Dilbilgisi kurallarına uyulması ve (2) Konuşma becerilerinin uygulanması, olarak sınıflandırılmıştır. Kaygılı öğretmen adaylarının kaygılarını aşabilmeleri için bazı öneriler de sunulmaktadır.


ABSTRACT
Speaking anxiety among student teachers can have considerable negative impacts on foreign language education. However, our current understanding of this construct remains very limited. Thus, the purpose of this study is to investigate non-native student teachers’ feelings of anxiety while speaking English. A study was conducted with 131 student teachers to probe the effects of such feelings. To that end, a questionnaire was administered to the participants and follow-up interviews were conducted. The results indicated that student teachers approaching the end of their teacher education programs did indeed experience feelings of self-consciousness and anxiety, which adversely affected their target language performance and emotional well-being. According to the participants’ responses to items on the questionnaire and their remarks during the interviews, foreign language anxiety has adverse effects in two areas: (1) the application of grammar rules and (2) the execution of speaking skills. Recommendations to help anxious student teachers overcome their anxiety are also made


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil olarak İngilizce, öğretmen adayları, konuşma kaygısı.


KEYWORDS: English as a foreign language, student teachers, speaking anxiety.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education