Türkçe-İngilizce İki Dilli (Türkçe-İngilizce) Çocuklarda Adıl Düşümünün Edinimi


Acquisition of Pro drop by a Turkish-English Bilingual Child


Yrd. Doç. Dr. Kenan DİKİLİTAŞ


ÖZET
Bu çalışma Türkçe-İngilizce 5 yaşındaki iki dilli ve 4 yıl 11 ay yaşındaki tek dilli bir çocuğun adıllı ve adılsız cümleleri nasıl kullandıklarını araştırmaktadır. Amaç Hulk and Müller (2000) hipotezine göre İngilizceden Türkçeye doğru diller arası bir etkilenme olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bazı araştırmalar bir dilin morfo sentaks özelliklerinin başka bir dilin gelişimini etkilediğini gösterirken, diğerleri ise böyle bir etkilenmenin olduğunu ortaya koyamamaktadır. Bu çalışmada farklı morfo sentaks özelliklere sahip olan Türkçe ve İngilizce gibi iki dile sahip bir çocuk araştırılmış ve bu çocuğun adıl düşümü kullanımı açısından benzer yaştaki tek dilli Türk bir çocuktan farklı olmadığını ortaya koymuştur. Araştırma İngilizceden Türkçeye doğru herhangi bir diller arası etkilenme olduğuna dair bir kanıt ortaya koyamamıştır.


ABSTRACT
This study investigates the use of null and overt subjects by a Turkish-English bilingual child and a Turkish monolingual child, aged 5;00 and 4;11, respectively, in order to reveal whether there is cross-linguistic influence from English to Turkish based on the hypothesis of Hulk and Müller (2000). Some previous research has shown that the morphosyntactic features of one language can influence the development of another, while others have found no evidence for cross-linguistic influence of one language on another. In this study, a Turkish and English language pair with quite different morphosyntactic structures was investigated, revealing monolingual-like use of null and overt subjects by the bilingual child. Research provides no evidence of cross-linguistic influence from English to Turkish.


ANAHTAR KELİMELER: Adıl düşümü, Türkçe-İngilizce iki dilli çocuk, Türkçe dil edinimi, diller arası etkileşim, iki dillilik.


KEYWORDS: Pro drop, Turkish-English bilingual child, Turkish language acquisition, cross-linguistic influence, bilingualism


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education