Oyun Temelli Ev desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının: Etkililiği Üzerine Çalışma


Study on Play-based Home Support and Child-centered Education Program


Yrd. Doç. Dr. Oktay Taymaz SARI, Uzm. Elif BİÇER & Uzm. Dilek KASIM


ÖZET
Bu araştırma, aileler tarafından çocuklarındaki gelişimsel farklılıkların olduğunu fark etmeleri sonucu çalışmadan bağımsız bir psikiyatriste başvurarak, otizmde yüksek risk taşıyan 4 katılımcı ile yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmada, otizm bozukluğu için yüksek risk taşıyan ve yoğun dürtü kontrolü sorunu olan çocuklarla, oyun ile öğretim ve aile katılımına yönelik eğitimin, 1. Katılımcının dört aylık, 2. Katılımcının altı aylık, 3. Katılımcı iki yıl üç aylık ve 4. Katılımcı bir yıl on aylık eğitsel çalışma sonuçları verileri sunulmuştur. Ayrıca, eğitim süresince çocuğun gelişimine ilişkin toplanan nitel ve nicel nitelikteki verilerin aktarılması hedeflenmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Ankara Gelişim Envanteri sonuçlarına göre genel ve alt gelişim alanları boyutundaki puanlarda tüm katılımcılarda artış olduğu özellikle en yüksek artışın dil ve bilişsel alanda olduğu görülmektedir. Ayrıca ABC formu sonuçlarına bakıldığında tüm gelişim alanlarında ve toplam puanda azalma olduğu görülmekle birlikte, özellikle duyusal alan ile ilgili belirtilerin eğitim sonunda tamamen yok olduğu görülmektedir.


ABSTRACT
This study was conducted with four participants at high risk for autism, who consulted a psychiatrist independent of the study, due to their families realizing development abnormalities. This study presents 4 month-, 6 month-, 3 month-, and 10 month-results of the four participants of the play-based home support educational program for respectively. Semi-experimental research methods with a single group pretest-posttest model were used in this study. It was observed that the application of a play-based home support and child-centered educational programs to 4 children of different ages demonstrated strong symptoms of autism resulted in improvements in all sub-scales of ADSI(AGTE), with greater developments specifically in the linguistic-cognitive scale. Results of the ABC, despite the fact that the educational program was administered to each child for different lengths of time; a decline was observed in autism symptoms in all sub-areas.


ANAHTAR KELİMELER: Oyun temelli eğitim, ev eğitimi, özel eğitim


KEYWORDS: Play-based education, home support, special education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education