Dil Öğretimi İçin Teknoloji Destekli Görev Tasarımı: Metodolojik Bir Çerçeve


Designing Technology-Mediated Tasks For Language Teaching: A Methodological Framework


Prof. António Manuel Bernardo LOPES & Assoc. Prof. Raúl RUIZ-CECILIA


ÖZET
PETALL (Pan-European Task-based Activities for Language Learning) yabancı dilin BIT-odaklı görevlerle öğretimini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa fonlu bir projedir. Bu amaçla, proje konsorsiyumu öğretmen eğitimi kursları düzenlemiş ve teknolojinin çok önemli bir rol oynadığı en iyi uygulamalardan örnekler ortaya koymuştur., Bu görevler, bunları tasarlayanların paydaşlarından ve son kullanıcılardan (öğretmenler ve öğrenciler) yapıcı dönütler almasına imkan veren öğretim ve araştırma alanında işbirlikçi ortaklık ağları kurmuş olan komşu ülkelerde denenmiş ve değerlendirilmiştir.Bu makale öncelikle projeye genel bir bakış (projenin gerekçesi, literatür taraması, uygulama ve değerlendirme süreçleri, yayma ve tanıtma stratejileri) ardından da çok daha detaylı bir şekilde BIT-odaklı görevlerin tasarlanma ve denenmesinde kullanılan metodolojik çerçevenin kurulmasında konsorsiyum tarafından uygulanan süreçleri sunmaktadır. Önerilen örneklerin onaylama ölçütlerinin yanı sıra tasarlama sürecinin farklı aşamaları da makalede tanımlanmıştır. Tasarımcıların kullandığı şablonlar açıklanmış ve hazırlanan görevlerin analizi verilmiştir. Sonuç kısmında ise projenin çıktılarına dayanan kapanış bölümü bulunmaktadır.


ABSTRACT
PETALL (Pan-European Task-based Activities for Language Learning) is a European-funded project aiming at the promotion of foreign languages learning through ICT-based tasks. For that purpose, the project consortium has offered teacher training courses and has produced samples of best practices in which technologies play a major role. These tasks have been trialled and evaluated in the neighbouring countries in a network of collaborative partnerships in teaching and research, which allowed the designers of the tasks to receive constructive feedback from peers and end-users (teachers and learners). This article first provides an overview of the project (namely its rationale, literature review, implementation and evaluation processes, and the dissemination and exploitation strategies), before explaining in greater detail the procedures employed by the consortium in the setting-up of a methodological framework to be used in the designing and trialling of ICT-based tasks. The different stages of the designing process are described, as well as the criteria for the validation of the proposed samples. The template used by the designers is explained and an analysis of the set of tasks is also provided. In the end, some closing remarks based on the outcomes of the project are given.


ANAHTAR KELİMELER: Görev-odaklı Dil Öğretimi; BIT; CEFR; Avrupa Projeleri, eğitimde yenilik; Avrupa Bilgisayar Ehliyeti; Öğretmen Eğitimi; İşbirliği.


KEYWORDS: Task-based Language Teaching; ICT; Common European Framework; European projects; Teacher Training.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education