Fizik Öğretmen Adaylarının Isı, Sıcaklık ve İç Enerji ile ilgili Kavram Yanılgıları


Preservice Physics Teachers’ Misconceptions about Heat, Temperature and Internal Energy


Deniz GÜRÇAY & Etna GÜLBAŞ


ÖZET
Bu çalışmada, fizik öğretmen adaylarının ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları incelenmiştir. Araştırmaya Fizik Eğitimi Anabilim Dalı'nın 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarında öğrenim gören toplam 89 fizik öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada, fizik öğretmen adaylarının ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını belirlemek için Gülbaş (2013) tarafından geliştirilmiş olan üç-aşamalı "Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" (ISİEKT) kullanılmıştır. Araştırmada, fizik öğretmen adaylarının ISİEKT'deki üç-aşamalı sorulara verdikleri doğru cevapların ortalama yüzdesi sıcaklık ile ilgili sorular için %32, iç enerji ile ilgili sorular için %20, ısı ile ilgili sorular için %5 olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının ISİEKT’deki üç-aşamalı sorulara verdikleri kavram yanılgısı cevaplarının ortalama yüzdesi sıcaklık ile ilgili sorular için %12, iç enerji ile ilgili sorular için %12, ısı ile ilgili sorular için %47 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, fizik öğretmen adaylarının ısı kavramını anlama düzeyinin çok düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının "iç enerjinin cismin sahip olduğu ısı miktarı" olduğuna ilişkin kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this study preservice physics teachers’ understanding and misconceptions about heat, temperature and internal energy were investigated. A total of 89 preservice physics teachers who were first, second, third, fourth and fifth year students at Physics Education program, were participated in this study. The three-tier “Heat, Temperature and Internal Energy Concept Test" (HTIECT) which was developed by Gülbaş (2013) was used to determine preservice physics teachers’ understandings and misconceptions about the concepts of heat, temperature and internal energy. In the study, the average percentage of the preservice physics teachers who gave correct answers to the three-tier questions in HTIECT was 32% for temperature questions, 20% for internal energy questions and 5% for heat questions. The average percentage of preservice physics teachers who gave misconception answers to the three-tier questions in HTIECT was 12% for temperature questions, 12% for internal energy questions and 47% for heat questions. The results of the study revealed that that preservice physics teachers’ understandings about the concept of heat was very low. Moreover, it was determined that preservice teachers had the misconception that “internal energy is the amount of heat an object has”.


ANAHTAR KELİMELER: Isı, sıcaklık, iç enerji, anlama düzeyi, kavram yanılgısı.


KEYWORDS: Heat, temperature, internal energy, understanding, misconception.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education