Sosyal Ağların Kullanım Amaçları ve Etkilerine İlişkin Algılar


Usage Purposes and Perceived Effects of Social Networks


Assoc. Prof. Dr. Mukaddes ERDEM


ÖZET
Bu çalışma çevrimiçi sosyal ağlarda, ağların sunduğu olanakları yeni ilişkiler kurmak ya da mevcut ilişkilerini sürdürmek için özgürce kullanan 12-15 yaş grubu kullanıcıların, sosyal ağların etkilerine ilişkin algıları ve bu algıların kullanım amaçlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler araştırma kapsamında geliştirilen iki ölçekle toplanmıştır. Kullanım amaçlarının; cinsiyete bağlı olarak değişmediği; yaş, kullanılan site sayısı ve kullanım sıklığı değişkenlerine bağlı olaraksa değişim gösterdiği belirlenmiştir. Kullanıcıların sosyal ağların etkilerine ilişkin algılarıyla, sosyal ağları kullanma amaçları arasında ise bazı anlamlı ilişkiler saptanmıştır.


ABSTRACT
This study was conducted on social network users aged 12-15 who freely use the opportunities offered by social networks with the purpose of establishing new relationships or maintaining their existing relationships. The purpose of the study is to determine the study group’s perception on the effects of social networks and whether their perceptions affect their usage purposes. In this study, the data was collected via two scales that were developed in the scope of the study. Accordingly, it was concluded that the usage purposes did not change according to sex, however; usages did change according to variables such as age, number of used sites and frequency of usage. Some significant relationships were found between the users’ perceptions on the effects of using social networks and the purposes thereof.


ANAHTAR KELİMELER: çevrimiçi sosyal ağlar, sosyal ağ kullanım amaçları, sosyal ağların etkileri, sosyal ağların etkilerine ilişkin kullanıcı algıları, genç sosyal ağ kullanıcıları


KEYWORDS: online social networks, usage purposes of social networks, effects of social networks, users’ perceptions on effects of social networks, young social network users

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education