Sesletim ve Cep Yayınları: Fransızca Öğrencileriyle Bir Çalışma


Pronunciation and Podcasts: A Study With French Foreign Language Learners


Assist. Prof. Dr. Veda Aslım YETİŞ


ÖZET
90’lı yıllara kadar yabancı dil sınıflarında sesletim/telaffuz öğretimi çok önemsenmemiştir. Günümüzde ise bu becerinin öğretimi tekrar önem kazanmış ancak yabancı dil öğretmenleri uygun ders materyalleri bulmakta ve de sınıf içinde sesletim çalışmaları için yeterli zaman ayırmakta zorluk çektikleri görülmüştür. Bu çalışmanın amacı söz konusu zorlukları aşma arayışında olan öğretmenlere cep yayınları bir çözüm olarak sunmaktır. 15 kişiden oluşan Fransızca öğrencileriyle 5 hafta süresince cep yayınlarla sesletim çalışmaları yapılarak, öntest ve sontestten elde edilen sonuçlar doğrultusunda parçasal ve parçalarüstü düzeyde bir gelişme olduğu saptanmıştır. Ayrıca, hazırlanan bir ölçekten elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin cep yayınlarla çalışmaktan memnun oldukları görülmüştür. Diğer yandan, öğrenciler bu araçların telaffuzlarını geliştirdiğini söylemektedirler.


ABSTRACT
Until the 90s, the teaching of pronunciation in language classrooms had been disregarded. Today, although the importance of pronunciation has been recognized, teachers still have difficulties in finding appropriate teaching materials and dedicating classroom time needed for teaching pronunciation. The purpose of the study was to propose podcasts to teachers looking for ways to fill these gaps. With 15 Turkish learners of French as a foreign language, we studied the pronunciation with the podcasts for 6 weeks. According to the results obtained in pretest and posttest, learners’ pronunciation improved at the segmental and supra-segmental levels. Responses to the questionnaires and their comments showed learners’ satisfaction with this new tool that allowed them to make progress.


ANAHTAR KELİMELER: sesletim, yabancı dil olarak Fransızca, cep yayın


KEYWORDS: pronunciation, French as a foreign language, podcast

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education